Search
16 Tháng tám, 2018, 22:39
  • :
  • :

Khai giảng lớp Lý thầy Dũng

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long xin thông báo tới các em học sinh.

  • Khai giảng lớp Lý thầy Dũng:
  • Lý (lượng tử ánh sáng) học vào hồi 20h Thứ 4, khai giảng ngày 27/02 !Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *