Search
21 Tháng mười, 2018, 11:47
  • :
  • :

Khai giảng lớp Toán “nâng cao” thầy Trung Trinh

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long xin thông báo tới các em học sinh

  • Khai giảng lớp Toán nâng cao thầy Trung Trinh
  • Lớp Toán nâng cao “Câu hỏi phụ Hàm số” học vào hồi 14h Thứ 7, khai giảng ngày 16/3 (học tại phòng số 1)
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *