Search
20 Tháng tư, 2019, 19:51
  • :
  • :

Khai giảng lớp Văn 12 thầy Hưởng học vào Thứ 5 ngày 16/07

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo 

  • Khai giảng lớp Văn 12 thầy Hưởng học vào Thứ 5 ngày 16/07
  • Văn 12 học từ (18h đến 21h) Thứ 5, khai giảng 16/07 thầy Hưởng

phuong-an-tuyen-sinh-rieng-2015-dai-hoc-tay-do_1412668445_1