Search
18 Tháng tư, 2019, 15:29
  • :
  • :

Khai phiếu đăng ký dự thi ĐH, CĐ: Mục 3 không phải là mục ghi nguyện vọng 2

Ngày 14/4 là thời hạn cuối cùng các thí sinh (TS) tham dự kỳ thi ĐH, CĐ năm 2011 khai và nộp hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT). Tuy nhiên, đến thời điểm này, hầu hết các địa điểm thu nhận hồ sơ của TS tự do ở 29 phòng GD-ĐT vẫn khá vắng vẻ. Tâm lý của nhiều TS là muốn dành thêm thời gian để cân nhắc, lựa chọn kỹ trước khi khai nguyện vọng vào phiếu ĐKDT.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *