Search
19 Tháng ba, 2019, 20:15
  • :
  • :

Không được cắt xén chương trình để ôn thi tốt nghiệp

Bộ GD-ĐT vừa có văn bản chính thức gửi các Sở GD-ĐT trong việc tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2011. Theo đó các đơn vị không được phép cắt xen chương trình để ôn thi mà phải hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch đề ra.

Theo Bộ GD-ĐT, việc ôn tập cần tập trung vào những yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục cấp THPT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12, chú trọng việc giúp học sinh thông hiểu và vận dụng kiến thức. Các trường THPT chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên dạy môn thi tốt nghiệp THPT chủ động xây dựng tốt kế hoạch, nội dung ôn tập, biên soạn hệ thống câu hỏi và bài tập phù hợp; có hướng dẫn, gợi ý trả lời.

Bên cạnh việc ôn tập, Bộ GD-ĐT yêu cầu, trong quá trình dạy học, thực hiện chương trình, sách giáo khoa theo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ, nhà trường và các giáo viên cần tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh theo từng chủ đề. Nội dung trong mỗi chủ đề có thể bao gồm kiến thức, kỹ năng của các chương, bài khác nhau.

Đồng thời ôn tập tổng hợp kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12, nội dung tổng hợp của tất cả các chủ đề đã được ôn tập. Giáo viên cần hướng dẫn học sinh cách sử dụng sách giáo khoa, sách bài tập theo quy định của Bộ. Việc sử dụng tài liệu tham, khảo (nếu có) để hỗ trợ phương pháp dạy học cần được cân nhắc cẩn thận.

Bộ GD-ĐT cũng lưu ý, trong quá trình ôn tập cần hướng dẫn học sinh vận dụng các phương pháp ôn tập phù hợp. Kết hợp hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập với ôn tập theo nhóm và ôn tập chung cả lớp. Kết hợp giữa tự kiểm tra, đánh giá của học sinh với kiểm tra, đánh giá trong nhóm học tập và kiểm tra đánh giá chung toàn lớp, toàn trường, chú trọng thu nhận thông tin phản hồi về kết quả ôn tập của học sinh để có điều chỉnh hợp lý, kịp thời.

Giáo viên chủ nhiệm lớp phối hợp với giáo viên dạy các môn thi tốt nghiệp để phân nhóm học sinh lớp mình theo khả năng nhận thức, tập trung ôn tập nhiều hơn cho những học sinh học lực yếu. Cử giáo viên có khả năng và kinh nghiệm và vận động những học sinh khá giỏi hỗ trợ thêm, giúp những học sinh này nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản theo yêu cầu của kỳ thi. Đối với học sinh khá giỏi, cần có thời gian ôn tập linh hoạt, tăng cường tự học có sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn.

Các trường THPT và giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn phải thống nhất với học sinh và cha mẹ học sinh để sắp xếp thời gian ôn tập hợp lý, đảm bảo sức khỏe của học ính, có hiệu quả nhất nhưng không quá tải.

Để kì thi tốt nghiệp THPT năm 2011 đạt kết quả cao, Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các Sở sớm triển khai công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp 2011, trong đó chú trọng rút kinh nghiệm công tác tổ chức ôn tập cho học sinh ở kỳ tốt nghiệp THPT 2010; chỉ đạo các trường THPT triển khai thực hiện các giải pháp phù hợp với từng trường, từng nhóm đối tượng học sinh nhằm tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh lớp 12, nâng cao chất lượng kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *