Search
18 Tháng chín, 2019, 01:59
  • :
  • :

Lịch bán thẻ Anh cô Chi Mai tháng 12, tháng 01

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

Lịch bán thẻ Anh cô Chi Mai tháng 12, tháng 01

  • Lớp Anh 16h (thứ 2 + thứ 4) = 430.000đ bán vào 15h thứ 2 ngày 25/11 (chú ý: Chỉ bán cho những em có phiếu mua thẻ, những em không có phiếu sẽ mua vào buổi tiếp theo 15h30 Thứ 4 ngày 27/11)
  • Lớp Anh 18h15′ (thứ 2 + thứ 4) = 430.000đ bán vào 17h thứ 2 ngày 25/11 (chú ý: Chỉ bán cho những em có phiếu mua thẻ, những em không có phiếu sẽ mua vào buổi tiếp theo 17h30 Thứ 4 ngày 27/11)
  • Lớp Anh 18h15′ (thứ 3 + thứ 6) = 485.000đ bán vào 17h thứ 3 ngày 26/11 (chú ý: Chỉ bán cho những em có phiếu mua thẻ, những em không có phiếu sẽ mua vào buổi tiếp theo 17h30 Thứ 6 ngày 29/11)

276bb34a-0549-4607-9476-a215dc5cee67
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *