Search
18 Tháng chín, 2019, 02:07
  • :
  • :

LỊCH BÁN THẺ ANH THÁNG 02 + 03

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

LỊCH BÁN THẺ ANH THÁNG 02 + 03

 

  • Lớp  1: Học vào 16h (Thứ 2 + Thứ 4) = 470.000đ
  • Bán vào 15h Thứ 2 ngày 26/01 cho những em có phiếu mua thẻ. (Những em không có phiếu mua vào 15h Thứ 4 ngày 28/01)

  • Lớp  2: Học vào 18h15 (Thứ 2 + Thứ 4) = 470.000đ
  • Bán vào 17h Thứ 2 ngày 26/01 cho những em có phiếu mua thẻ. (Những em không có phiếu mua vào 17h Thứ 4 ngày 28/01)

  • Lớp  3: Học vào 18h15 (Thứ 3 + Thứ 6) = 505.000đ
  • Bán vào 17h Thứ 3 ngày 27/01 cho những em có phiếu mua thẻ. (Những em không có phiếu mua vào 17h Thứ 6 ngày 30/01)

LỊCH BÁN THẺ ANH THÁNG 12 + 01