Search
22 Tháng tám, 2019, 21:30
  • :
  • :

LỊCH BÁN THẺ ANH THÁNG 04 + 05

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

LỊCH BÁN THẺ ANH THÁNG 04 + 05

  • Lớp  1: Học vào 16h (Thứ 2 + Thứ 4) = 615.000đ
  • Bán vào 15h Thứ 4 ngày 25/03 cho những em có phiếu mua thẻ. (Những em không có phiếu mua vào 15h30Thứ 2 ngày 30/03)
  • Lớp  2: Học vào 18h15 (Thứ 2 + Thứ 4) = 615.000đ
  • Bán vào 17h Thứ 4 ngày 25/03 cho những em có phiếu mua thẻ. (Những em không có phiếu mua vào 17h30 Thứ 2 ngày 30/03)
  • Lớp  3: Học vào 18h15 (Thứ 3 + Thứ 6) = 580.000đ
  • Bán vào 17h Thứ 6 ngày 27/03 cho những em có phiếu mua thẻ. (Những em không có phiếu mua vào 17h30 Thứ 3 ngày 31/03)

LỊCH BÁN THẺ ANH THÁNG 02 + 03