Search
18 Tháng tám, 2019, 10:30
  • :
  • :

LỊCH BÁN THẺ ANH THÁNG 12 + 01

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

LỊCH BÁN THẺ ANH THÁNG 12 + 01

 

  • Lớp  1: Học vào 16h (Thứ 2 + Thứ 4) = 650.000đ
  • Bán vào 15h Thứ 2 ngày 24/11 cho những em có phiếu mua thẻ. (Những em không có phiếu mua vào 15h Thứ 4 ngày 26/11)

 

  • Lớp  2: Học vào 18h15 (Thứ 2 + Thứ 4) = 650.000đ
  • Bán vào 17h Thứ 2 ngày 24/11 cho những em có phiếu mua thẻ. (Những em không có phiếu mua vào 17h Thứ 4 ngày 26/11)

 

  • Lớp  3: Học vào 18h15 (Thứ 3 + Thứ 6) = 650.000đ
  • Bán vào 17h Thứ 3 ngày 25/11 cho những em có phiếu mua thẻ. (Những em không có phiếu mua vào 17h Thứ 6 ngày 28/11)

diemsan