Search
22 Tháng tám, 2019, 21:13
  • :
  • :

LỊCH BÁN THẺ ANH THÁNG 8 + 9

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

LỊCH BÁN THẺ ANH THÁNG 8 + 9

 

  • Lớp  1: Học vào 16h (Thứ 2 + Thứ 4) = 615.000đ
  • Bán vào 15h Thứ 2 ngày 28/07 cho những em có phiếu mua thẻ. (Những em không có phiếu mua vào 15h Thứ 4 ngày 30/07)
  • Lớp  2: Học vào 18h15 (Thứ 2 + Thứ 4) = 615.000đ
  • Bán vào 17h Thứ 2 ngày 28/07 cho những em có phiếu mua thẻ. (Những em không có phiếu mua vào 17h Thứ 4 ngày 30/07)
  • Lớp  3: Học vào 18h15 (Thứ 3 + Thứ 6) = 615.000đ
  • Bán vào 17h Thứ 6 ngày 25/07 cho những em có phiếu mua thẻ. (Những em không có phiếu mua vào 17h Thứ 3 ngày 29/07)
  • Chú ý: Những em mới đi học Anh cô Chi Mai thì đi học thêm vào ca phụ đạo 16h Chủ Nhật từ 03/08 (cô dạy lại phần ngữ pháp). Ca học này không phải đóng học phí

diemsan