Search
23 Tháng bảy, 2018, 15:29
 • :
 • :

Lịch bán thẻ các lớp cấp tốc

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

LỊCH BÁN THẺ CÁC LỚP CẤP TỐC

Thẻ bán từ 7h sáng ngày 05/06 cho tất các môn !

 • Hình 7h30 (thứ 3 + thứ 6) thầy Nguyên (Giá Thẻ: 520.000đ)
 • Lượng 14h thứ 2 thầy Hùng (Giá Thẻ: 115.000đ)
 • Đại Số 14h thứ 4 thầy Dũng (Giá Thẻ: 150.000đ)
 • Tích Phân 16h thứ 4 thầy Dũng (Giá Thẻ: 150.000đ)
 • Khảo Sát Hàm Số 14h thứ 6 thầy Hùng (Giá Thẻ: 150.000đ)
 • Số Phức 7h30 Chủ Nhật thầy Hùng (Giá Thẻ: 150.000đ)
 • 7h30 thứ 2 + 9h30 thứ 2 + 16h thứ 3 + 7h30 thứ 4 + 16h thứ 5 thầy Cẩn (Giá Thẻ: 630.000đ)
 • Hóa 7h30 (thứ 5 + thứ 7) thầy Dũng (Giá Thẻ: 595.000đ)
 • Hoá 7h30 (thứ 5 + thứ 7) thầy Thiết (Giá Thẻ: 595.000đ)
 • Anh 7h30 (thứ 2 + thứ 4) cô Lê (Giá Thẻ: 610.000đ)

hocsinh
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *