Search
18 Tháng chín, 2019, 02:00
 • :
 • :

Lịch bán thẻ ĐẠI (tổng ôn) thầy Trinh

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

Lịch bán thẻ ĐẠI (tổng ôn) thầy Trinh

 • Lớp 1: Học từ 7h30 (sáng) đến 11h (Thứ 2 + Thứ 4) khai giảng 01/06

  Thẻ Tháng = 640.000đ
  ———-

  Lớp 2: Học vào 14h Thứ 3 + 14h Thứ 4 + 14h Thứ 5, khai giảng 02/06

  Thẻ Tháng = 640.000đ
  ———-

  Lớp 3: Học vào 20h Thứ 2 + 20h Thứ 7 + 14h Chủ nhật, khai giảng 24/05

  Thẻ Tháng = 640.000
  ———-

  Thẻ học 3 lớp trên bắt đầu bán vào 13h30 từ Thứ 2 ngày 18/05 (và các ngày trong tuần sau đó cũng với giờ trên cho đến Chủ nhật)

  1_IIIG