Search
20 Tháng bảy, 2019, 02:19
 • :
 • :

Lịch bán thẻ học Tháng 10, 11

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

 • Lịch bán thẻ học Tháng 10, 11
 • ANH 16h (Thứ 2 + Thứ 4) = 615.000đ
 • Cụ thể: 15h Thứ 4 ngày 24/09 bán cho những em có phiếu ưu tiên (15h Thứ 2 ngày 29/09 bán cho những em không có phiếu)
 • ANH 18h15 (Thứ 2 + Thứ 4) = 615.000đ
 • Cụ thể: 17h Thứ 4 ngày 24/09 bán cho những em có phiếu ưu tiên (17h Thứ 2 ngày 29/09 bán cho những em không có phiếu)
 • ANH 18h15 (Thứ 3 + Thứ 6) = 615.000đ
 • Cụ thể: 17h Thứ 6 ngày 26/09 bán cho những em có phiếu ưu tiên (17h Thứ 3 ngày 30/09 bán cho những em không có phiếu)
 • ANH cơ bản khai giảng vào Chủ nhật 05/10 (dành cho những em lớp 12 thi THPT Quốc Gia, lớp 10, lớp 11 và sinh viên) thẻ Tháng 10, 11 = 325.000đ bán vào 15h Chủ nhật 05/10.

——————————

 • VĂN 16h (Thứ 2 + Thứ 4) thầy Thanh = 315.000đ bán vào 15h30 Thứ 2 ngày 29/09
 • VĂN 18h (Thứ 2 + Thứ 4) thầy Thanh = 315.000đ bán vào 17h30 Thứ 2 ngày 29/09

——————————

 • VĂN 18h Thứ 5 thầy Hưởng = 350.000đ bán vào 17h30 Thứ 5 ngày 25/09
 • VĂN 16h Thứ 7 thầy Hưởng  = 280.000đ bán vào 15h30 Thứ 7 ngày 27/09

——————————

 • HÌNH 9h30 Chủ nhật thầy Nguyên = 315.000đ bán vào 8h30 Chủ nhật ngày 28/09
 • HÌNH 18h Chủ nhật thầy Nguyên = 280.000đ (trừ buổi đầu Tháng học thẻ cũ) bán vào 17h30 Chủ nhật 28/09

7_DFVU.jpg