Search
19 Tháng tám, 2018, 08:38
 • :
 • :

Lịch Bán Thẻ Học Tháng 12

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo lịch bán thẻ học tháng  12:

 • Anh: 16h (thứ 2 + thứ 4) = 265.000 vnđ bán vào lúc 15h ngày 26/11
 • Anh: 18h (thứ 2 + thứ 4) = 265.000 vnđ bán vào lúc 17h ngày 26/11
 • Anh: 18h (thứ 3 + thứ 6) = 235.000 vnđ bán vào lúc 17h ngày 27/11

 

 • Hình: 9h Chủ Nhật = 255.000 vnđ bán vào lúc 08h30′ ngày 18/11
 • Hình: 18h Chủ Nhật = 280.000 vnđ bán vào lúc 17h ngày 25/11
 • Hình: 14h Thứ 3 = 225.000 vnđ bán vào lúc 13h30′ ngày 27/11

 

 • Giải Tích: 14h Thứ 2 thầy Trinh = 280.000 vnđ bán vào lúc 13h30′ ngày 26/11
 • Giải Tích: 14h Thứ 3 thầy Trinh = 225.000 vnđ bán vào lúc 13h30′ ngày 27/11
 • Đại: 14h Thứ 7 thầy Trinh = 280.000 vnđ bán vào lúc 13h30′ ngày 24/11

 

 • Đại: 14h (thứ 2 + thứ 6) thầy Hùng = 255.000 vnđ bán vào lúc 13h30′ ngày 30/11

 

 • Lý: 18h Thứ 7 thầy Cẩn = 280.000 vnđ bán vào lúc 17h30′ ngày 24/11

 

 • Hóa: 16h Thứ 3 thầy Dũng = 170.000 vnđ bán vào lúc 15h30′ ngày 11/12
 • Hóa: 16h Thứ 5 thầy Dũng = 255.000 vnđ bán vào lúc 15h30′ ngày 29/11

 

 • Hóa: 16h (thứ 6 + thứ 7) thầy Thiết = 255.000 vnđ bán vào lúc 15h30′ ngày 30/11

 

 • Văn: 16h (thứ 2 + thứ 4) thầy Thanh = 255.000 vnđ bán vào lúc 15h30′ ngày 28/11
 • Văn: 18h (thứ 2 + thứ 4) thầy Thanh = 255.000 vnđ bán vào lúc 17h30′ ngày 28/11

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *