Search
19 Tháng mười, 2018, 12:32
 • :
 • :

Lịch bán thẻ học tháng 4 khối 11 – 12

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long xin thông báo tới các em học sinh

Lịch bán thẻ học tháng 4 khối 11 – 12

Khối 12

 • Anh 16h (Thứ 2 + Thứ 4) = 275.000đ bán vào hồi 15h ngày 25/3
 • Anh 18h (Thứ 2 + Thứ 4) = 275.000đ bán vào hồi 17h ngày 25/3
 • Anh 18h (Thứ 3 + Thứ 6) = 275.000đ bán vào hồi 17h ngày 26/3
 • Văn 16h (Thứ 2 + Thứ 4) thầy Thanh = 265.000đ bán vào hồi 15h30 ngày 27/3
 • Văn 18h (Thứ 2 + Thứ 4) thầy Thanh = 265.000đ bán vào hồi 17h30 ngày 27/3
 • Đại 14h (Thứ 2) thầy Trinh = 265.000đ bán vào hồi 13h30 ngày 25/3
 • Đại 14h (Thứ 3) thầy Trinh = 265.000đ bán vào hồi 13h30 ngày 26/3
 • Giải Tích 14h (Thứ 7) thầy Trinh = 235.000đ bán vào hồi 13h30 ngày 30/3
 • Giải Tích 14h (Thứ 2 + Thứ 6) thầy Hùng = 265.000đ bán vào hồi 13h30 ngày 29/3
 • 16h (Thứ 2) thầy Cẩn = 265.000đ bán vào hồi 15h30 ngày 25/3
 • 18h (Thứ 3) thầy Cẩn = 265.000đ bán vào hồi 17h30 ngày 26/3
 • 14h (Chủ Nhật) thầy Cẩn = 235.000đ bán vào hồi 13h30 ngày 31/3
 • Hóa 14h (Thứ 2) thầy Dũng = 265.000đ bán vào hồi 13h30 ngày 25/3
 • Hóa 16h (Thứ 3) thầy Dũng = 265.000đ bán vào hồi 15h30 ngày 26/3
 • Hóa 14h (Thứ 5) thầy Dũng = 265.000đ bán vào hồi 13h30 ngày 28/3
 • Hóa 16h (Thứ 5) thầy Dũng = 265.000đ bán vào hồi 15h30 ngày 28/3
 • Hóa 16h (Thứ 6 + Thứ 7) thầy Thiết = 235.000đ bán vào hồi 15h30 ngày 30/3

 

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *