Search
24 Tháng sáu, 2018, 15:17
  • :
  • :

Lịch bán thẻ khối 11 – 2013

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long xin thông báo tới các em học sinh lịch bán thẻ khối 11

  • Lý thầy Cẩn học vào 7h30 Chủ Nhật (tháng 3+4) = 265.ooo bán vào hồi 7h Chủ Nhật ngày 24/2.
  • Hình thầy Nguyên học vào 14h Chủ Nhật (tháng 3+4) = 235.000 bán vào hồi 13h30 Chủ Nhật ngày 24/2.
  • Hình thầy Nguyên học vào 18h30 Thứ 5 = 235.000 bán vào hồi 15h30 Thứ 5 ngày 28/2.
  • Lý thầy Dũng học vào 18h30 Thứ 5 = 235.000 bán vào hồi 18h Thứ 5 ngày 28/2.
  • Hóa thầy Thiết học vào 18h Thứ 7 = 265.000 bán vào hồi 18h Thứ 7 ngày 23/2.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *