Search
26 Tháng năm, 2018, 10:10
  • :
  • :

Thông báo lịch giảng dạy của thầy Phạm Công Cường

Hiện nay thầy Phạm Công Cường vì lý do sức khỏe không tốt nên thầy nghỉ dạy một thời gian.
Khi nào thầy Phạm Công Cường quay lại giảng dạy, Trung tâm sẽ có thông báo lịch dạy sớm nhất tới các em học sinh và các bậc phụ huynh thông qua lịch dạy học  trên bảng tin và website của trung tâm.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *