Search
12 Tháng mười một, 2019, 13:18
  • :
  • :

Lịch học Lớp 10 ĐẶC BIỆT (học kỳ II) khóa học 2015 – 2016

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • ĐẠI học vào 7h20 đến 8h50 (sáng) Thứ 5, khai giảng 07/01/2016 thầy Trinh
  • HINH học vào 9h đến 10h30 (sáng) Thứ 5, khai giảng 07/01/2016 thầy Trinh

KOR-5172-JPG-1375348743_500x0