Search
30 Tháng một, 2015, 16:21
  • :
  • :

Category: Lịch học

d

Lịch học tổng hợp Lớp 12 Mới – (D1 – D2 -D3) khóa học 2014 – 2015

Lớp học rộng rãi, thoáng mát, có bãi gửi xe đạp an toàn. Các em đến đăng ký và mua thẻ học tại Trung Tâm:...

a

Lịch học tổng hợp Lớp 12 – Mới – (A1-A2-A3), Lớp 11 mới – (1-A-D, 2-A-D) khóa học 2014 – 2015

Lớp học rộng rãi, thoáng mát, có bãi gửi xe đạp an toàn. Các em đến đăng ký và mua thẻ học tại Trung Tâm:...

hoc-sinh-200a5

Lịch học khối 10 (học kỳ II) năm học (2014 – 2015)

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Lịch học khối 10 (9 lên): ĐẠI SỐ thầy Trinh học từ 7h20...

a9-6772f1

Môn Anh – Lớp 11 Mới (học kỳ II) khóa học 2014 – 2015

Cô Chi Mai: 3 Lớp; Lớp Anh 1 (nâng cao) - 16h (Thứ 2 + Thứ 4) khai giảng 04/08 Lớp Anh 2 - 18h15 (Thứ 2 + Thứ 4) khai...

12_BQLF

Môn Văn – Lớp 11 Mới (học kỳ II) khóa học 2014 – 2015

Thầy Thanh: Học vào 18h Chủ nhật khai giảng 04/01 Thầy Hưởng: (chọn 1 trong 2 lớp) Lớp 1: Học vào 07h30 Chủ...

tuyensinh2

Môn Hóa – Lớp 11 Mới (học kỳ II) khóa học 2014 – 2015

Thầy Ngọc Dũng: Hóa (HC) học vào 18h15 Thứ 4, khai giảng  07/01 Thầy Thiết: Hóa (hidrocacbon) học vào 18h15 Thứ 7...

tuyensinh1 (1)

Môn Hóa – Lớp 12 Mới (học kỳ II) khóa học 2014 – 2015

Lớp Hóa thầy Dũng: Hữu Cơ (vòng 2) 16h Thứ 3 khai giảng 06/01 Vô Cơ (vòng 2) 16h Thứ 5  khai giảng 08/01 2 Lớp...

hienke

Môn Anh – Lớp 12 Mới (học kỳ II) khóa học 2014 – 2015

Cô Chi Mai: 3 Lớp; Lớp Anh 1 (nâng cao) – 16h (Thứ 2 + Thứ 4) khai giảng 04/08 Subscribe reminds start...

monhoa

Môn Toán – Lớp 12 Mới (học kỳ II) khóa học 2014 – 2015

Thầy Trung Trinh TÍCH PHÂN học vào 14h Chủ nhật, khai giảng 18/01 P.TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH học vào 14h Thứ...

1_SBLL.PNG

Môn Văn – Lớp 12 Mới (học kỳ II) khóa học 2014 – 2015

Thầy Thanh: 2 Lớp Văn; Lớp Văn 1 – 16h (Thứ 2 + Thứ 4) khai giảng 05/01 Lớp Văn 2 – 18h (Thứ 2 + Thứ...

dsc_8801

Môn Lý – Lớp 11 Mới (học kỳ II) khóa học 2014 – 2015

Thầy Cẩn Lý (quang hình) 7h30 Chủ Nhật, khai giảng 25/01 (đến 01/03 chuyển sang học chương trình 12) Thầy Dũng:...

tuyenthang2

Môn Lý – Lớp 12 Mới (học kỳ II) khóa học 2014 – 2015

Lớp Lý Thầy Cẩn: 16h Thứ 3 , Lý (điện) – khai giảng  21/10 (đến 24/03/2015 chuyển sang Tổng ôn từ Đề 1...