Search
23 Tháng mười một, 2014, 11:17
  • :
  • :

Category: Lịch học

d

Lịch học tổng hợp Lớp 12 Mới – (D1 – D2 -D3) khóa học 2014 – 2015

Lớp học rộng rãi, thoáng mát, có bãi gửi xe đạp an toàn. Các em đến đăng ký và mua thẻ học tại Trung Tâm:...

a

Lịch học tổng hợp Lớp 12 – Mới – (A1-A2-A3), Lớp 11 mới – (1-A-D, 2-A-D) khóa học 2014 – 2015

Lớp học rộng rãi, thoáng mát, có bãi gửi xe đạp an toàn. Các em đến đăng ký và mua thẻ học tại Trung Tâm:...

a9-6772f1

Môn Anh – Lớp 11 Mới (10 lên) khóa học 2014 – 2015

Cô Chi Mai: 3 Lớp; Lớp Anh 1 (nâng cao) - 16h (Thứ 2 + Thứ 4) khai giảng 04/08 Lớp Anh 2 - 18h15 (Thứ 2 + Thứ 4) khai...

12_BQLF

Môn Văn – Lớp 11 Mới (10 lên) khóa học 2014 – 2015

Thầy Thanh: Học vào 18h Chủ nhật khai giảng 03/08 Thầy Hưởng: (chọn 1 trong 2 lớp) Lớp 1: Học vào 07h30 Chủ...

tuyensinh2

Môn Hóa – Lớp 11 Mới (10 lên) khóa học 2014 – 2015

Thầy Ngọc Dũng: Hóa (Nitơ – phốtpho) học vào 18h15 Thứ 4, khai giảng  10/09 Thầy Thiết: Hóa (phương pháp...

tuyensinh1 (1)

Môn Hóa – Lớp 12 Mới (11 lên) khóa học 2014 – 2015

2 Lớp Hóa thầy Dũng: Lớp Hóa 1: Vô cơ  14h Thứ 3 khai giảng (miễn phí) 09/09 Hữu Cơ 14h Thứ 5  khai giảng...

hienke

Môn Anh – Lớp 12 Mới (11 lên) khóa học 2014 – 2015

Cô Chi Mai: 3 Lớp; Lớp Anh 1 (nâng cao) – 16h (Thứ 2 + Thứ 4) khai giảng 04/08 Subscribe reminds start...

monhoa

Môn Toán – Lớp 12 Mới (11 lên) khóa học 2014 – 2015

Thầy Trung Trinh 4 lớp Lớp 1 (Tuần học 2 buổi vào) LƯỢNG GIÁC – SỐ PHỨC học vào lúc 14h thứ 3 khai...

1_SBLL.PNG

Môn Văn – Lớp 12 Mới (11 lên) khóa học 2014 – 2015

Thầy Thanh: 2 Lớp Văn; Lớp Văn 1 – 16h (Thứ 2 + Thứ 4) khai giảng 04/08 Lớp Văn 2 – 18h (Thứ 2 + Thứ...

dsc_8801

Môn Lý – Lớp 11 Mới (10 lên) khóa học 2014 – 2015

Thầy Cẩn Lý 7h30 Chủ Nhật, khai giảng 07/09. Thầy Dũng: Lý học vào 18h Chủ Nhật, khai giảng 07/09 Down because...

tuyenthang2

Môn Lý – Lớp 12 Mới (11 lên) khóa học 2014 – 2015

Lớp Lý Thầy Cẩn: 16h Thứ 3 , Lý (con lắc đơn) – khai giảng  09/09 (đến 14/10 chuyển sang Điện) 14h Thứ...

tuyensinh6

Môn Toán – Lớp 11 Mới (10 lên) khóa học 2014 – 2015

Thầy Nguyên (2 lớp) Lớp 1: Học vào 14h Chủ Nhật, khai giảng 31/08. Lớp 2: Học vào 18h15 Thứ 5, khai giảng 04/09...