Lịch học tổng hợp Lớp 12 – 13 Mới – (D1 – D2 -D3) 2013 – 2014

Chuyên mục: Lịch học tổng hợp, Điểm tin trung tâm
d

Lớp học rộng rãi, thoáng mát, có bãi gửi xe đạp an toàn. Các em đến đăng ký và mua thẻ học tại Trung Tâm: số 4-6 Chùa Bộc (đi theo cổng Số 4 Chùa Bộc).Thẻ học môn nào sẽ bán tr­ước giờ học môn đấy.  Đặc Biệt Lớp Học có trang bị máy điều hoànhiệt độ. Chi tiết...

Lịch học tổng hợp Lớp 12 – 13 mới – (A1-A2-A3), Lớp 11 mới – (1-A-D, 2-A-D) 2013 – 2014

Chuyên mục: Lịch học tổng hợp, Điểm tin trung tâm
a

Lớp học rộng rãi, thoáng mát, có bãi gửi xe đạp an toàn. Các em đến đăng ký và mua thẻ học tại Trung Tâm: số 4-6 Chùa Bộc (đi theo cổng Số 4 Chùa Bộc).Thẻ học môn nào sẽ bán tr­ước giờ học môn đấy. Đặc Biệt Lớp Học có trang bị máy điều hoà nhiệt độ. Chi tiết...

Lịch học khối 10 (9 lên) năm học (2013 – 2014)

Chuyên mục: Lịch học theo môn
Lịch học khối 10 (9 lên) năm học (2013 – 2014)

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Lịch học khối 10 (9 lên): Hình (học kỳ 2) thầy Trinh học vào 7h30 (sáng) Thứ  4, khai giảng ngày 08/01. Hóa (học kỳ 2) thầy Ngọc Dũng học vào 8h00 (sáng) Thứ 5, khai giảng  ngày 26/12. Lý (học kỳ 2) thầy Trung Dũng học vào 8h00 Chi tiết...

Môn Hóa lớp 11 (học kỳ II) 2013 – 2014

Chuyên mục: Khai giảng lớp mới, Lịch học theo môn
Môn Hóa lớp 11 (học kỳ II) 2013 – 2014

Thầy Dũng: Học vào (18h30 Thứ 4 + 20h Thứ 6)  khai giảng 12/02. Thầy Thiết: Hóa (hidro) học vào 18h15' Thứ 7 , khai giảng 04/01. Chi tiết...

Môn Hóa 12 – 13 (chuyên đề mới) 2013 – 2014

Chuyên mục: Khai giảng lớp mới, Lịch học theo môn
Môn Hóa 12 – 13 (chuyên đề mới) 2013 – 2014

2 Lớp Hóa thầy Dũng: Vô Cơ  14h Thứ 3 khai giảng 11/02. Hữu Cơ 14h Thứ 5  khai giảng 13/02. 2 Lớp Hóa thầy Thiết  - Tuần học 2 buổi: Lớp Hóa 1: Hữu Cơ (hợp chất chứa nhóm chức)14h Thứ 7 khai giảng 08/02. Vô Cơ (vòng 2) 16h Thứ 7  khai giảng 08/02. Lớp Hóa 2: Vô Cơ (vòng Chi tiết...

Môn Toán – Lớp 12 – 13 (chuyên đề mới) 2013-2014

Chuyên mục: Khai giảng lớp mới, Lịch học theo môn
Môn Toán – Lớp 12 – 13 (chuyên đề mới) 2013-2014

Thầy Trung Trinh TỔ HỢP - PH.TRÌNH - BẤT PH.TRÌNH học vào lúc 14h Thứ 2 khai giảng 10/02 hoặc 14h Thứ 7 khai giảng ngày 08/02 ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN học vào lúc 14h thứ 3 khai giảng 11/02 hoặc 14h thứ 5 khai giảng ngày 13/02. LƯỢNG GIÁC học vào 16h thứ 5 khai giảng ngày13/02. TÍCH Chi tiết...

Môn Ngữ Văn – Lớp 12 – 13 (học kỳ II) 2013 – 2014

Chuyên mục: Khai giảng lớp mới, Lịch học theo môn
Môn Ngữ Văn – Lớp 12 – 13 (học kỳ II) 2013 – 2014

Thầy Thanh: 2 Lớp Văn; Lớp Văn 1 - 16h (Thứ 2 + Thứ 4) khai giảng 10/02. Lớp Văn 2 - 18h (Thứ 2 + Thứ 4) khai giảng 10/02. Chương Trình Văn 11 (ôn thi Đại Học) Học vào 18h Chủ nhật khai giảng tháng 09/02. Thầy Hưởng: 2 Lớp Văn: Lớp Văn 2 - 20h (Thứ 5 + Thứ 7) khai giảng Chi tiết...

Môn Lý lớp 11 (học kỳ II) 2013 – 2014

Chuyên mục: Khai giảng lớp mới, Lịch học theo môn
Môn Lý lớp 11 (học kỳ II) 2013 – 2014

 Thầy Cẩn (2 lớp) Học vào 14h Chủ nhật (chuyển sang học chương trình 12 từ ngày 16/12) Lý (quang hình) 18h15 Thứ 3, khai giảng 11/02.  Thầy Dũng: Lý (quang hình) học vào 18h30 Thứ 5,  khai giảng 13/02. Chi tiết...

Môn Lý Lớp 12 – 13 (chuyên đề mới) 2013 – 2014

Chuyên mục: Khai giảng lớp mới, Lịch học theo môn
Môn Lý Lớp 12 – 13 (chuyên đề mới) 2013 – 2014

Lớp Lý Thầy Cẩn: 18h Thứ 7, Lý (tổng ôn) - khai giảng 08/02 14h Thứ 7, Lý (điện xoay chiều) - khai giảng 08/02 7h30 Chủ Nhật, Lý (sóng ánh sáng), khai giảng 05/01 16h Thứ 3, Lý Cơ - khai giảng 11/02 16h Thứ 5, Lý (sóng ánh sáng) - khai giảng 13/02 Lớp Lý Thầy Kim (1 Chi tiết...

Môn Toán lớp 11 (học kỳ II) 2013 – 2014

Chuyên mục: Khai giảng lớp mới, Lịch học theo môn
Môn Toán lớp 11 (học kỳ II) 2013 – 2014

Thầy Nguyên: Học vào 18h Chủ Nhật, khai giảng 09/02. Thầy Trung Trinh: 3 Lớp Đại: Lớp 1: GIỚI HẠN HÀM SỐ học vào 18h30' Thứ 3,  khai giảng 11/02. Lớp 2: GIỚI HẠN HÀM SỐ học vào 9h15' Thứ 7,  khai giảng 09/02. Học sinh chọn một trong 2 lớp Thầy Mai Anh Hùng: ĐẠI (dãy số) Chi tiết...

Thu nhỏ
Facebook Trung tâm Luyện thi Đại Học Thăng Long Google+ Trung tâm Luyện thi Đại Học Thăng Long