Search
31 Tháng bảy, 2015, 09:58
  • :
  • :

Category: Lịch học

d

Lịch học tổng hợp Lớp 12 Mới – (D1 – D2 -D3) khóa học 2015 – 2016

Lớp học rộng rãi, thoáng mát, có bãi gửi xe đạp an toàn. Các em đến đăng ký và mua thẻ học tại Trung Tâm:...

a

Lịch học tổng hợp Lớp 12 Mới – (A1-A2-A3), Lớp 11 mới – (1-A-D, 2-A-D) khóa học 2015 – 2016

Lớp học rộng rãi, thoáng mát, có bãi gửi xe đạp an toàn. Các em đến đăng ký và mua thẻ học tại Trung Tâm:...

hoc-sinh-200a5

Lịch học Lớp 10 ĐẶC BIỆT (9 lên) khóa học 2015 – 2016

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo ĐẠI học vào 7h20 đến 8h50 (sáng) Thứ 7, khai giảng (miễn phí)...

a9-6772f1

Môn Anh – Lớp 11 Mới (10 lên) khóa học 2015 – 2016

Cô Chi Mai: 3 Lớp; Lớp Anh 1 (nâng cao) - 16h (Thứ 2 + Thứ 4) khai giảng 13/07 Lớp Anh 2 - 18h15 (Thứ 2 + Thứ 4) khai...

12_BQLF

Môn Văn – Lớp 11 Mới (10 lên) khóa học 2015 – 2016

Thầy Thanh: Học vào 18h Chủ nhật khai giảng 19/07 Thầy Hưởng: (chọn 1 trong 2 lớp) Lớp 1: Học vào 07h30 Chủ...

tuyensinh2

Môn Hóa – Lớp 11 Mới (10 lên) khóa học 2015 – 2016

Thầy Ngọc Dũng: Hóa  học vào 19h30 Thứ 4, khai giảng 15/07 Thầy Thiết: Hóa học vào 18h15 Thứ 6 , khai giảng...

tuyensinh1 (1)

Môn Hóa – Lớp 12 Mới (11 lên) khóa học 2015 – 2016

Lớp Hóa thầy Dũng: Vô Cơ (kim loại tác dụng axit)  14h30 Thứ 3 khai giảng 14/07 Hữu Cơ (este) 16h15 Thứ 3 ...

hienke

Môn Anh – Lớp 12 Mới (11 lên) khóa học 2015 – 2016

Cô Chi Mai: 3 Lớp; Lớp Anh 1 (nâng cao) – 16h (Thứ 2 + Thứ 4) khai giảng 13/07 Subscribe reminds start vermontvocals.org...

monhoa

Môn Toán – Lớp 12 Mới (11 lên) khóa học 2015 – 2016

Thầy Trung Trinh MŨ – LOGARIT học vào 14h Thứ 2, khai giảng 15/06 LOGARIT 18h Thứ 6, khai giảng 03/07 MŨ –...

1_SBLL.PNG

Môn Văn – Lớp 12 Mới (11 lên) khóa học 2015 – 2016

Thầy Thanh: 2 Lớp Văn; Lớp Văn 1 – 16h (Thứ 2 + Thứ 4) khai giảng 13/07 Lớp Văn 2 – 18h (Thứ 2 + Thứ...

dsc_8801

Môn Lý – Lớp 11 Mới (10 lên) khóa học 2015 – 2016

Thầy Cẩn LÝ  học vào 18h15 Thứ 7, khai giảng 18/07 Thầy Dũng: LÝ học vào 18h15 Thứ 5, khai giảng 16/07 Down...

tuyenthang2

Môn Lý – Lớp 12 Mới (11 lên) khóa học 2015 – 2016

Lớp Lý Thầy Cẩn: 16h Thứ 3 , Lý (điện) – khai giảng  28/07 14h Thứ 5, Lý (cơ) – khai giảng 23/07 16h...