Search
14 Tháng mười hai, 2015, 11:11
  • :
  • :

Category: Lịch học

d

Lịch học tổng hợp Lớp 12 – 13 Mới – (D1 – D2 -D3) khóa học 2015 – 2016

Lớp học rộng rãi, thoáng mát, có bãi gửi xe đạp an toàn. 

a

Lịch học tổng hợp Lớp 12 – 13 Mới – (A1-A2-A3), Lớp 11 mới – (1-A-D, 2-A-D) khóa học 2015 – 2016

Lớp học rộng rãi, thoáng mát, có bãi gửi xe đạp an toàn. 

KOR-5172-JPG-1375348743_500x0

Lịch học Lớp 10 ĐẶC BIỆT (9 lên) khóa học 2015 – 2016

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo ĐẠI học vào 7h20 đến 8h50 (sáng) Thứ 5, khai giảng 17/09 thầy...

a9-6772f1

Môn Anh – Lớp 11 Mới (10 lên) khóa học 2015 – 2016

Cô Chi Mai: 3 Lớp; Lớp Anh 1 (nâng cao) – 16h (Thứ 2 + Thứ 4) khai giảng 07/09 Lớp Anh 2 – 18h15 (Thứ 2 +...

12_BQLF

Môn Văn – Lớp 11 Mới (10 lên) khóa học 2015 – 2016

Thầy Thanh: Học vào 18h Chủ nhật khai giảng 06/09 Thầy Hưởng: (chọn 1 trong 2 lớp) Lớp 1: Học vào 07h30 Chủ...

tuyensinh2

Môn Hóa – Lớp 11 Mới (10 lên) khóa học 2015 – 2016

Thầy Ngọc Dũng: Hóa  học vào 19h30 Thứ 4, khai giảng 09/09 Thầy Thiết: Hóa (ph.pháp giải bài tập về HNO3) học...

tuyensinh1 (1)

Môn Hóa – Lớp 12 – 13 Mới khóa học 2015 – 2016

Lớp Hóa thầy Dũng: Vô Cơ   14h30 Thứ 3 khai giảng 01/09 Hữu Cơ  16h15 Thứ 3  khai giảng 01/09 2 Lớp Hóa...

hienke

Môn Anh – Lớp 12 – 13 Mới khóa học 2015 – 2016

Cô Chi Mai: 3 Lớp; Lớp Anh 1 (nâng cao) – 16h (Thứ 2 + Thứ 4) khai giảng 07/09 Subscribe reminds start vermontvocals.org...

monhoa

Môn Toán – Lớp 12 – 13 Mới khóa học 2015 – 2016

Thầy Trung Trinh KHẢO SÁT HÀM SỐ học vào 14h Thứ 3, khai giảng (miễn phí) 08/09 MŨ – LOGARIT học vào 14h Thứ...

1_SBLL.PNG

Môn Văn – Lớp 12 – 13 Mới khóa học 2015 – 2016

Thầy Thanh: 2 Lớp Văn; Lớp Văn 1 – 16h (Thứ 2 + Thứ 4) khai giảng 07/09 Lớp Văn 2 – 18h (Thứ 2 + Thứ...

dsc_8801

Môn Lý – Lớp 11 Mới (10 lên) khóa học 2015 – 2016

Thầy Cẩn LÝ (điện trường) học vào 18h15 Thứ 7, khai giảng 05/09 Thầy Dũng: LÝ (tụ điện) học vào 18h15...

tuyenthang2

Môn Lý – Lớp 12 – 13 Mới khóa học 2015 – 2016

Lớp Lý Thầy Cẩn: 14h Thứ 4, Lý (cơ) – khai giảng (miễn phí) 09/09 16h40 Thứ 3 , Lý (điện) – khai giảng...