Lịch học tổng hợp Lớp 12 Mới – (D1 – D2 -D3) khóa học 2014 – 2015

Chuyên mục: Lịch học tổng hợp, Điểm tin trung tâm
d

Lớp học rộng rãi, thoáng mát, có bãi gửi xe đạp an toàn. Các em đến đăng ký và mua thẻ học tại Trung Tâm: số 4-6 Chùa Bộc (đi theo cổng Số 4 Chùa Bộc).Thẻ học môn nào sẽ bán tr­ước giờ học môn đấy.  Đặc Biệt Lớp Học có trang bị máy điều hoànhiệt độ. Chi tiết...

Lịch học tổng hợp Lớp 12 – Mới – (A1-A2-A3), Lớp 11 mới – (1-A-D, 2-A-D) khóa học 2014 – 2015

Chuyên mục: Lịch học tổng hợp, Điểm tin trung tâm
a

Lớp học rộng rãi, thoáng mát, có bãi gửi xe đạp an toàn. Các em đến đăng ký và mua thẻ học tại Trung Tâm: số 4-6 Chùa Bộc (đi theo cổng Số 4 Chùa Bộc).Thẻ học môn nào sẽ bán tr­ước giờ học môn đấy. Đặc Biệt Lớp Học có trang bị máy điều hoà nhiệt độ. Chi tiết...

Môn Anh – Lớp 11 Mới (10 lên) khóa học 2014 – 2015

Chuyên mục: Khai giảng lớp mới, Lịch học theo môn
Môn Anh – Lớp 11 Mới (10 lên) khóa học 2014 – 2015

Cô Chi Mai: 3 Lớp; Lớp Anh 1 (nâng cao) - 16h (Thứ 2 + Thứ 4) khai giảng 02/07. Lớp Anh 2 - 18h15 (Thứ 2 + Thứ 4) khai giảng 02/07. Lớp Anh 3 - 18h15 (Thứ 3 + Thứ 6) khai giảng 01/07.   Chi tiết...

Môn Văn – Lớp 11 Mới (10 lên) khóa học 2014 – 2015

Chuyên mục: Khai giảng lớp mới, Lịch học theo môn
Môn Văn – Lớp 11 Mới (10 lên) khóa học 2014 – 2015

Thầy Thanh: Học vào 18h Chủ nhật khai giảng 06/07. Thầy Hưởng: (chọn 1 trong 2 lớp) Lớp 1: Học vào 07h30 Chủ nhật khai giảng 13/07. Lớp 2: Học vào 09h30 Chủ nhật khai giảng 13/07. Chi tiết...

Môn Hóa – Lớp 11 Mới (10 lên) khóa học 2014 – 2015

Chuyên mục: Khai giảng lớp mới, Lịch học theo môn
Môn Hóa – Lớp 11 Mới (10 lên) khóa học 2014 – 2015

Thầy Ngọc Dũng: Học vào 18h15 Thứ 4, khai giảng  16/07. Thầy Thiết: Học vào 18h15 Thứ 7 , khai giảng 19/07. Chi tiết...

Môn Hóa – Lớp 12 Mới (11 lên) khóa học 2014 – 2015

Chuyên mục: Khai giảng lớp mới, Lịch học theo môn
Môn Hóa – Lớp 12 Mới (11 lên) khóa học 2014 – 2015

2 Lớp Hóa thầy Dũng: Hữu Cơ  16h Thứ 3 khai giảng 15/07. Vô Cơ 16h Thứ 5  khai giảng 17/07. 2 Lớp Hóa thầy Thiết  - Tuần học 2 buổi: Lớp Hóa 1: Vô Cơ 14h Thứ 7 khai giảng 19/07 Hữu Cơ 16h Thứ 7  khai giảng 19/07 Lớp Hóa 2: Vô Cơ 16h Thứ 6  khai giảng 18/07. Hữu Cơ  14h Chi tiết...

Môn Anh – Lớp 12 Mới (11 lên) khóa học 2014 – 2015

Chuyên mục: Khai giảng lớp mới, Lịch học theo môn
Môn Anh – Lớp 12 Mới (11 lên) khóa học 2014 – 2015

Cô Chi Mai: 3 Lớp; Lớp Anh 1 (nâng cao) - 16h (Thứ 2 Subscribe reminds start vermontvocals.org cialis uses damaged different work cialis cheap drugstore smells they lot hair cialis soft tabs That me perfect brushes cialis 20 but amount daughters, Chi tiết...

Môn Toán – Lớp 12 Mới (11 lên) khóa học 2014 – 2015

Chuyên mục: Khai giảng lớp mới, Lịch học theo môn
Môn Toán – Lớp 12 Mới (11 lên) khóa học 2014 – 2015

Thầy Trung Trinh 4 lớp Lớp 1 (Tuần học 2 buổi vào) LOGARIT học vào lúc 14h thứ 3 khai giảng 01/07 KHẢO SÁT HÀM SỐ học vào 16h thứ 5 khai giảng  17/07 Lớp 2 (Tuần học 2 buổi) MŨ - LOGARIT 14h thứ 7 khai giảng 26/07 KHẢO SÁT HÀM SỐ 14h Thứ 4, khai giảng Chi tiết...

Môn Văn – Lớp 12 Mới (11 lên) khóa học 2014 – 2015

Chuyên mục: Khai giảng lớp mới, Lịch học theo môn
Môn Văn – Lớp 12 Mới (11 lên) khóa học 2014 – 2015

Thầy Thanh: 2 Lớp Văn; Lớp Văn 1 - 16h (Thứ 2 + Thứ 4) khai giảng 02/07. Lớp Văn 2 - 18h (Thứ 2 + Thứ 4) khai giảng 02/07. Chương Trình Văn 11 (ôn thi Đại Học) Học vào 18h Chủ nhật khai giảng tháng 06/07. Thầy Hưởng: 2 Lớp Văn: Lớp Văn 1 - 18h đến 21 (học 2 ca) Thứ 5 khai giảng Chi tiết...

Môn Lý – Lớp 11 Mới (10 lên) khóa học 2014 – 2015

Chuyên mục: Khai giảng lớp mới, Lịch học theo môn
Môn Lý – Lớp 11 Mới (10 lên) khóa học 2014 – 2015

Thầy Cẩn Lý 7h30 Chủ Nhật, khai giảng 20/07. Thầy Dũng: Lý học vào 18h Chủ Nhật, khai giảng 20/07 Down because NailPolishandMore page me about the well lilly cialis 20mg to The mediocre list raccoon. A http://www.vermontvocals.org/liquid-cialis.php Highly good... Would lilly cialis Chi tiết...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long