Search
28 Tháng ba, 2017, 19:39
  • :
  • :

Category: Lịch học

Lịch học khối D cập nhật mới tháng 9/2016

Lịch học khối A cập nhật mới tháng 9/2016

Lịch học khối A cập nhật mới ngày 10/6/2016

Lịch học khối D cập nhật mới ngày 10/6/2016

Lịch học mới cập nhật 10/6/2016 khối D

khai giang Lop Moi

Lịch học khóa mới 2016-2017 khối A ( cập nhật 13/5/2016)

Lịch học khai giảng khóa mới 2016-2017 khối D ( cập nhật 12/5/2016)

KHAI GIANG KHOA HOC MOI (2016-2017)

KHAI GIANG KHOA HOC MOI (2016-2017)

MỞ LỚP ÔN THI ĐẠI HỌC QUỐC GIA ( theo cấu trúc đề thi đã được ĐHQG ban hành)

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA THĂNG LONG THÔNG BÁO MỞ  LỚP ÔN THI ĐẠI HỌC QUỐC GIA ( theo cấu trúc đề thi đã...

Lịch học Lớp 10 ĐẶC BIỆT (học kỳ II) khóa học 2015 – 2016

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo ĐẠI học vào 7h20 đến 8h50 (sáng) Thứ 5, khai giảng 07/01/2016...

Môn Anh – Lớp 11 học kỳ II (học nâng cao) khóa học 2015 – 2016

Cô Chi Mai: 3 Lớp; Lớp Anh 1 – 16h (Thứ 2 + Thứ 4) khai giảng 04/01/2016 Lớp Anh 2 – 18h15 (Thứ 2 + Thứ 4)...