Môn Anh – Lớp 11 Mới (10 lên) khóa học 2014 – 2015

Chuyên mục: Khai giảng lớp mới, Lịch học theo môn
Môn Anh – Lớp 11 Mới (10 lên) khóa học 2014 – 2015

Cô Chi Mai: 3 Lớp; Lớp Anh 1 (nâng cao) - 16h (Thứ 2 + Thứ 4) khai giảng 02/07. Lớp Anh 2 - 18h15 (Thứ 2 + Thứ 4) khai giảng 02/07. Lớp Anh 3 - 18h15 (Thứ 3 + Thứ 6) khai giảng 01/07.   Chi tiết...

Môn Văn – Lớp 11 Mới (10 lên) khóa học 2014 – 2015

Chuyên mục: Khai giảng lớp mới, Lịch học theo môn
Môn Văn – Lớp 11 Mới (10 lên) khóa học 2014 – 2015

Thầy Thanh: Học vào 18h Chủ nhật khai giảng 06/07. Thầy Hưởng: (chọn 1 trong 2 lớp) Lớp 1: Học vào 07h30 Chủ nhật khai giảng 13/07. Lớp 2: Học vào 09h30 Chủ nhật khai giảng 13/07. Chi tiết...

Lịch học tổng hợp Lớp 12 Mới – (D1 – D2 -D3) khóa học 2014 – 2015

Chuyên mục: Lịch học tổng hợp, Điểm tin trung tâm
a

Lớp học rộng rãi, thoáng mát, có bãi gửi xe đạp an toàn. Các em đến đăng ký và mua thẻ học tại Trung Tâm: số 4-6 Chùa Bộc (đi theo cổng Số 4 Chùa Bộc).Thẻ học môn nào sẽ bán tr­ước giờ học môn đấy.  Đặc Biệt Lớp Học có trang bị máy điều hoànhiệt độ. Chi tiết...

Môn Hóa – Lớp 11 Mới (10 lên) khóa học 2014 – 2015

Chuyên mục: Khai giảng lớp mới, Lịch học theo môn
Môn Hóa – Lớp 11 Mới (10 lên) khóa học 2014 – 2015

Thầy Ngọc Dũng: Học vào 18h15 Thứ 4, khai giảng (miễn phí) 09/07. Thầy Thiết: Học vào 18h15 Thứ 7 , khai giảng (miễn phí)05/07. Chi tiết...

Môn Hóa – Lớp 12 Mới (11 lên) khóa học 2014 – 2015

Chuyên mục: Khai giảng lớp mới, Lịch học theo môn
Môn Hóa – Lớp 12 Mới (11 lên) khóa học 2014 – 2015

2 Lớp Hóa thầy Dũng: Hữu Cơ  16h Thứ 3 khai giảng 10/06. Vô Cơ 16h Thứ 5  khai giảng (miễn phí) 05/06. 2 Lớp Hóa thầy Thiết  - Tuần học 2 buổi: Lớp Hóa 1: Vô Cơ 14h Thứ 7 khai giảng 05/07. Hữu Cơ 18h Thứ 7  khai giảng 07/06 (từ 05/07 chuyển lên 16h Thứ 7) Lớp Hóa 2: Vô Chi tiết...

Môn Anh – Lớp 12 Mới (11 lên) khóa học 2014 – 2015

Chuyên mục: Khai giảng lớp mới, Lịch học theo môn
Môn Anh – Lớp 12 Mới (11 lên) khóa học 2014 – 2015

Cô Chi Mai: 3 Lớp; Lớp Anh 1 (nâng cao) - 16h (Thứ 2 + Thứ 4) khai giảng 02/07. Lớp Anh 2 - 18h15 (Thứ 2 + Thứ 4) khai giảng 02/07. Lớp Anh 3 - 18h15 (Thứ 3 + Thứ 6) khai giảng 01/07.   Chi tiết...

Môn Toán – Lớp 12 Mới (11 lên) khóa học 2014 – 2015

Chuyên mục: Khai giảng lớp mới, Lịch học theo môn
Môn Toán – Lớp 12 Mới (11 lên) khóa học 2014 – 2015

Thầy Trung Trinh 5 lớp Lớp 1 (Tuần học 2 buổi vào) MŨ - LOGARIT học vào lúc 18h thứ 3 khai giảng 13/05 (từ 01/07 chuyển lên 14h Thứ 3) KHẢO SÁT HÀM SỐ học vào 16h thứ 5 khai giảng (miễn phí) 05/06 Lớp 2 (Tuần học 2 buổi) MŨ - LOGARIT 16h thứ 6 khai giảng 06/06 (từ 05/07 Chi tiết...

Môn Văn – Lớp 12 Mới (11 lên) khóa học 2014 – 2015

Chuyên mục: Khai giảng lớp mới, Lịch học theo môn
Môn Văn – Lớp 12 Mới (11 lên) khóa học 2014 – 2015

Thầy Thanh: 2 Lớp Văn; Lớp Văn 1 - 16h (Thứ 2 + Thứ 4) khai giảng 02/07. Lớp Văn 2 - 18h (Thứ 2 + Thứ 4) khai giảng 02/07. Chương Trình Văn 11 (ôn thi Đại Học) Học vào 18h Chủ nhật khai giảng tháng 06/07. Thầy Hưởng: 2 Lớp Văn: Lớp Văn 1 - 18h đến 21 (học 2 ca) Thứ 5 khai giảng Chi tiết...

Môn Lý – Lớp 11 Mới (10 lên) khóa học 2014 – 2015

Chuyên mục: Khai giảng lớp mới, Lịch học theo môn
Môn Lý – Lớp 11 Mới (10 lên) khóa học 2014 – 2015

 Thầy Cẩn  Lý  7h30 Chủ Nhật, khai giảng (miễn phí) 06/07.  Thầy Dũng: Lý học vào 18h Chủ Nhật,  khai giảng (miễn phí) 06/07. Chi tiết...

Môn Lý – Lớp 12 Mới (11 lên) khóa học 2014 – 2015

Chuyên mục: Khai giảng lớp mới, Lịch học theo môn
Môn Lý – Lớp 12 Mới (11 lên) khóa học 2014 – 2015

Lớp Lý Thầy Cẩn (Tuần học 2 buổi, trong đó các em chọn 1 buổi Lý cơ và 1 buổi Lý sóng cơ) trong các ca sau: 16h Thứ 3 , Lý (cơ) - khai giảng (miễn phí) 27/05 14h Thứ 5, Lý (cơ) - khai giảng (miễn phí) 19/06 18h Thứ 7, Lý (cơ) - khai giảng (miễn phí) 05/07 16h Thứ 5, Lý (sóng Chi tiết...

Thu nhỏ
Facebook Trung tâm Luyện thi Đại Học Thăng Long Google+ Trung tâm Luyện thi Đại Học Thăng Long