Search
20 Tháng ba, 2018, 04:33
  • :
  • :

Category: Lịch học

Môn Lý – Lớp 11 Mới (học kỳ II) khóa học 2015 – 2016

Thầy Cẩn LÝ (quang hình) học vào 18h15 Thứ 7, khai giảng 16/02 Chú ý: Đến 20/02 chuyển sang học chương trình 12...

Môn Lý – Lớp 12 – 13 (học kỳ II) 2015 – 2016

Lớp Lý Thầy Cẩn: 14h Thứ 5, Lý (sóng ánh sáng) – khai giảng 21/01 16h Thứ 3 , Lý (hạt nhân) – khai...

Môn Toán – Lớp 11 Mới (học kỳ II ) khóa học 2015 – 2016

Thầy Nguyên (3 lớp Hình) Lớp 1: Học vào 18h15 Chủ Nhật, khai giảng 03/01 Lớp 2: Học vào 9h45 Chủ nhật, khai...