Search
20 Tháng bảy, 2019, 02:35
  • :
  • :

Lớp Văn (tổng ôn tăng cường) và lớp Hình (luyện đề Mới)

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Lớp Văn (tổng ôn tăng cường) và lớp Hình (luyện đề Mới)
  • VĂN (tổng ôn tăng cường) học vào 7h30 đến 11h sáng Thứ 5 + Thứ 7, khai giảng 04/06 thầy Hưởng
  • Thẻ Tháng 6 = 640.000đ, bán vào 17h30 Thứ 5 ngày 26/05 hoặc 15h30 Thứ 7 ngày 28/05
  • HÌNH (luyện đề Mới) học vào 7h30 đến 11h sáng Thứ 6, khai giảng 29/05 thầy Nguyên
  • Thẻ Tháng 6 = 320.000đ, bán vào trước giờ các ca Hình (tổng ôn)

hoc-sinh