Search
22 Tháng bảy, 2018, 05:04
  • :
  • :

Miễn học phí cho thí sinh 27 điểm thi THPT quốc gia

Miễn 100% học phí trong suốt quá trình học tập đối với các thí sinh có kết quả thi tuyển sinh từ 27  điểm trở lên.
1_VEMQ

Đó là chính sách nhằm thu hút thí sinh giỏi của Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông kỳ tuyển sinh năm 2015.

Trường này cũng thực hiện miễn 100% học phí cho các thí sinh tham gia đội tuyển Olympic quốc tế; thí sinh đạt giải nhất học sinh giỏi quốc gia đăng ký tuyển thẳng vào Học viện;

Miễn 50% học phí trong suốt quá trình học tập đối với các thí sinh có kết quả thi tuyển sinh từ 25 đến 26,5 điểm và các thí sinh đạt giải nhì, giải ba học sinh giỏi quốc gia đăng ký tuyển thẳng vào Học viện.

Số lượng tuyển thẳng vào Học viện là không giới hạn.

Học viện tạo điều kiện bố trí việc làm cho các sinh viên trên khi ra trường tại các đơn vị đào tạo, nghiên cứu, sản xuất của Học viện và các đơn vị liên kết nếu đạt kết quả học tập loại giỏi trở lên.

Năm 2015, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia với 3.700 chỉ tiêu.

Thông tin chi tiết như sau:

STT Tên trường / Địa chỉ / Ngành học Ký hiệu trường Mã ngành đào tạo Môn thi/xét tuyển Tổng chỉ tiêu
CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA BẮC

 

BVH     2.550
Các ngành đào tạo đại học: BVH     2.450
  – Kỹ thuật điện tử, truyền thông   D520207 Xét tuyển theo 1 trong 2 tổ hợp 3 môn thi sau:
1. Toán, Lý, Hóa (khối A cũ)
2. Toán, Lý, Anh (khối A1 cũ)
460
  – Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử   D510301 220
  – Công nghệ thông tin   D480201 680
  – An toàn thông tin   D480299 200
  – Công nghệ Đa phương tiện   D480203 Xét tuyển theo 1 trong 3 tổ hợp 3 môn thi sau:
1. Toán, Lý, Hóa (khối A cũ)
2. Toán, Lý, Anh (khối A1 cũ)
3. Toán, Văn, Anh (khối D1 cũ)
320
  – Quản trị kinh doanh   D340101 200
  – Marketing   D340115 170
  – Kế toán   D340301 200
Các ngành đào tạo cao đẳng: BVH     100
  – Kỹ thuật điện tử, truyền thông   C510302 Xét tuyển theo 1 trong 2 tổ hợp 3 môn thi sau:
1. Toán, Lý, Hóa (khối A cũ)
2. Toán, Lý, Anh (khối A1 cũ)
50
  – Kế toán   C340301 Xét tuyển theo 1 trong 3 tổ hợp 3 môn thi sau:
1. Toán, Lý, Hóa (khối A cũ)
2. Toán, Lý, Anh (khối A1 cũ)
3. Toán, Văn, Anh (khối D1 cũ)
50
 
CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA NAM

 

BVS     1.150
Các ngành đào tạo đại học: BVS     950
  – Kỹ thuật điện tử, truyền thông   D520207 Xét tuyển theo 1 trong 2 tổ hợp 3 môn thi sau:
1. Toán, Lý, Hóa (khối A cũ)
2. Toán, Lý, Anh (khối A1 cũ)
140
  – Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử   D510301 130
  – Công nghệ thông tin   D480201 200
  – An toàn thông tin   D480299 70
  – Công nghệ Đa phương tiện   D480203 Xét tuyển theo 1 trong 3 tổ hợp 3 môn thi sau:
1. Toán, Lý, Hóa (khối A cũ)
2. Toán, Lý, Anh (khối A1 cũ)
3. Toán, Văn, Anh (khối D1 cũ)
130
  – Quản trị kinh doanh   D340101 100
  – Marketing   D340115 60
  – Kế toán   D340301 120
Các ngành đào tạo cao đẳng: BVS     200
  – Công nghệ thông tin   C480201 Xét tuyển theo 1 trong 2 tổ hợp 3 môn thi sau:
1. Toán, Lý, Hóa (khối A cũ)
2. Toán, Lý, Anh (khối A1 cũ)
100
  – Quản trị kinh doanh   C340101 Xét tuyển theo 1 trong 3 tổ hợp 3 môn thi sau:
1. Toán, Lý, Hóa (khối A cũ)
2. Toán, Lý, Anh (khối A1 cũ)
3. Toán, Văn, Anh (khối D1 cũ)
100