Search
12 Tháng mười một, 2019, 13:07
  • :
  • :

MỞ LỚP ÔN THI ĐẠI HỌC QUỐC GIA ( theo cấu trúc đề thi đã được ĐHQG ban hành)

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA THĂNG LONG

THÔNG BÁO

MỞ  LỚP ÔN THI ĐẠI HỌC QUỐC GIA

( theo cấu trúc đề thi đã được ĐHQG ban hành)

Môn học Giáo viên Thời gian Khai giảng Học phí cho    ( tháng 1+2+3)
Toán Thầy Trinh 20h Thứ Bảy 02/01
Tiếng Anh Cô Chi Mai 16h Chủ Nhật 24/01 350.000
Văn Thầy Hưởng 20h Thứ Ba 19/01 420.000

 

Chú ý: Thẻ học bán vào 13h30 các ngày trong tuần bắt đầu từ 18/1