Search
20 Tháng bảy, 2018, 23:47
  • :
  • :

Mở lớp tập huấn nâng cao năng lực soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật ngành GD

– Sáng nay ngày 18/8/2011, tại Hà Nội đã khai mạc lớp tập huấn soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật dành cho cán bộ, công chức Bộ GĐ&ĐT do Vụ Pháp chế Bộ GD&ĐT chủ trì tổ chức. Lớp tập huấn có sự tham dự của trên 100 học viên đến từ các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ và các dự án do Bộ GD&ĐT quản lý. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý dự và phát biểu khai mạc.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Trong thời gian dự kiến kéo dài 2 ngày, các học viên tham dự lớp tập sẽ được nghe các báo cáo viên (thuộc Vụ Pháp chế Bộ GD&ĐT và Vụ Pháp luật – Hình sự – Hành chính Bộ Tư pháp) trình bày các chuyên đề quan trọng như: Luật ban hành văn bản quuy phạm pháp luật (VBQPPL) và Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 5/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành VBQPPL; Chỉ thị số 636/CT-TTg ngày 20/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Luật ban hành VBQPPL và Chỉ thị số 7883/CT-BGDĐT ngày 02/11/2009 của Bộ GD&ĐT về triển khai thực hiện Luật ban hành VBQPPL và các biện pháp thực hiện pháp luật trong ngành GD; Quyết định số 3024/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về soạn thảo, ban hành VBQPPL của Bọ GD&ĐT; Thông tư số 02/2011/TT-BGDĐT ngày 20/01/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hoá VBQQPL về GD; Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. Sau mỗi chuyên đề được trình bày, các báo cáo viên đều dành giờ lượng thích hợp để các học viên trao đổi, hỏi đáp. Trước khi kết thúc lớp tập huấn, các học viên sẽ làm bài thu hoạch và ban tổ chức cũng sẽ khen thưởng cho học viên có các bài thu hoạch xuất sắc nhất.

Phát biểu tại lễ khai mạc lớp tập huấn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý đã đánh giá cao nỗ lực của Vụ Pháp chế trong việc tổ chức lớp tập huấn quan trọng và rất cần thiết này. Theo Thứ trưởng, soạn thảo VBQPPL là hoạt động có tính kỹ thuật cao, yêu cầu phải xây dựng được những quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội, bảo đảm cho các quan hệ xã hội vận động theo một trật tự chung phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước. Hoạt động soạn thảo VBQPPL phải bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, có chất lượng, bảo đảm các yêu cầu về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ, tính khả thi cũng như các yêu cầu về kỹ thuật soạn thảo, ngôn ngữ pháp lý của văn bản quy phạm pháp luật.

Đặt trong bối cảnh thực tế năm 2011, theo chương trình công tác, Bộ GD&ĐT phải xây dựng và ban hành 119 văn bản quy phạm pháp luật – một nhiệm vụ rất nặng nề. Hiện các quy định về soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật có thay đổi với nhiều điểm mới. Các văn bản do Quốc hội, Chính phủ và Bộ GD&ĐT ban hành quy định nhiều nội dung mới đối với công tác soạn thảo, ban hành VBQLLP. Trong khi đó, theo Thứ trưởng, phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, kỹ năng soạn thảo của nhiều cán bộ công chức ở Bộ và các đơn vị thuộc bộ còn yếu, kiến thức về văn bản quy phạm pháp luật còn thiếu và chưa toàn diện, lãnh đạo một số đơn vị chưa có sự quan tâm đến công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Vì vậy, Thứ trưởng Trần Quang Quý khẳng định việc tổ chức “Tập huấn soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cán bộ, công chức Bộ Giáo dục và Đào tạo” là cần thiết, có ý nghĩa quan trọng, góp phần cập nhật, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng soạn thảo VBQQPL cho cán bộ, công chức cơ quan Bộ và các đơn vị, dự án thuộc Bộ.

nguon: gdtđ
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *