Search
20 Tháng bảy, 2018, 06:38
  • :
  • :

Mới có 6% cơ sở dạy nghề được kiểm định chất lượng

Mới có 76 cơ sở dạy nghề đạt tiêu chuẩn kiểm định theo các cấp độ 1, 2, 3 trong tổng số hơn 1.200 cơ sở dạy nghề đang hoạt động hiện nay, tương đương với khoảng 6% cơ sở dạy nghề đang hoạt động. Số liệu này được tổng cục Dạy nghề công bố tại hội nghị sơ kết 3 năm thí điểm kiểm định chất lượng dạy nghề (2008-2010) được tổ chức sáng 29.6 tại Hà Nội.

Cụ thể, trong tổng số 76 cơ sở đạt tiêu chuẩn qua 3 năm thí điểm kiểm định, có 53 cơ sở đạt cấp độ 3, 15 cơ sở đạt cấp độ 2 và 8 cơ sở đạt cấp độ 1- cấp độ báo động. Ông Trần Quang Quý, phó tổng cục trưởng tổng cục Dạy nghề cho biết, kiểm định để đánh giá và hoàn thiện các điều kiện bảo đảm chất lượng dạy nghề. Qua việc kiểm định người học biết được thực trạng chất lượng của cơ sở dạy nghề.

Theo tổng cục Dạy nghề, đến năm 2015 có 60% trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, 30% trung tâm dạy nghề, 50% chương trình dạy nghề được kiểm định. Đến năm 2020 sẽ có 90% trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, 70% trung tâm dạy nghề; 70% chương trình đào tạo của các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề được kiểm định chất lượng.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *