Search
21 Tháng mười một, 2019, 07:21
  • :
  • :

Môn Anh – Lớp 11 học kỳ II (học nâng cao) khóa học 2015 – 2016

Cô Chi Mai: 3 Lớp;

  • Lớp Anh 1 – 16h (Thứ 2 + Thứ 4) khai giảng 04/01/2016
  • Lớp Anh 2 – 18h15 (Thứ 2 + Thứ 4) khai giảng 04/01/2016
  • Lớp Anh 3 – 18h15 (Thứ 3 + Thứ 6) khai giảng 05/01/2016

a9-6772f1