Search
19 Tháng mười một, 2018, 04:16
  • :
  • :

Môn Hóa – Lớp 11 (học kỳ II) khóa học 2015 – 2016

Thầy Ngọc Dũng:

  • Hóa  học vào 19h45 (Thứ 2+Thứ 4) khai giảng 06/01/2016

Thầy Thiết:

  • Hóa hữu cơ học vào 18h15 Thứ 6 , khai giảng 08/01/2016

tuyensinh2