Search
12 Tháng mười hai, 2019, 22:24
  • :
  • :

Môn Hóa – Lớp 12 – 13 Mới (học kỳ II) 2015 – 2016

Lớp Hóa thầy Dũng:

  • Vô Cơ   14h30 Thứ 3 khai giảng 05/01
  • Hữu Cơ  16h15 Thứ 3  khai giảng 05/01

2 Lớp Hóa thầy Thiết  – Tuần học 2 buổi:

Lớp Hóa 1:

  • Hữu Cơ (vòng 2) 18h Thứ 7 khai giảng 09/01
  • Vô Cơ (vòng 2) 19h45 Thứ 7  khai giảng 09/01

Lớp Hóa 2:

  • Vô Cơ (vòng 2) 14h Thứ 6  khai giảng 08/01
  • Hữu Cơ (vòng 2) 16h Thứ 6 khai giảng 08/01

tuyensinh1 (1)