Search
14 Tháng mười hai, 2019, 15:22
 • :
 • :

Môn Lý – Lớp 12 – 13 (học kỳ II) 2015 – 2016

Lớp Lý Thầy Cẩn:

 • 14h Thứ 5, Lý (sóng ánh sáng) – khai giảng 21/01
 • 16h Thứ 3 , Lý (hạt nhân) – khai giảng  19/01
 • 16h Thứ 5, Lý (lượng tử) – khai giảng 07/01
 • 14h Thứ 7, Lý (sóng ánh sáng) – khai giảng 23/01
 • 16h Thứ 7, Lý (lượng tử) – khai giảng 02/01
 • 14h Chủ Nhật, Lý (hạt nhân) – khai giảng 17/01

 

Lớp Lý Thầy Dũng 
 • 14h Thứ 4, Lý (điện nâng cao) – khai giảng 06/01
 • 16h Thứ 4, Lý (máy điện) –  khai giảng 06/01
 • 20h Thứ 5 , Lý (điện nâng cao) , khai giảng 07/01
 • 16h  Chủ nhật, Lý (máy điện) – khai giảng 03/01
 • 18h Chủ nhật, Lý (lượng tử ánh sáng) – khai giảng 03/01

tuyenthang2