Search
23 Tháng năm, 2019, 12:23
  • :
  • :

Môn Toán – Lớp 11 Mới (học kỳ II ) khóa học 2015 – 2016

Thầy Nguyên (3 lớp Hình)

  • Lớp 1: Học vào 18h15 Chủ Nhật, khai giảng 03/01
  • Lớp 2: Học vào 9h45 Chủ nhật, khai giảng 03/01
  • Lớp 3 (Đặc biệt): Học vào 20h Thứ 5, khai giảng 07/01

Thầy Trung Trinh (2 Lớp Đại)

  • Lớp 1: GIỚI HẠN HÀM SỐ – HÀM SỐ học vào 16h Chủ nhật,  khai giảng 03/01
  • Lớp 2: (Đặc biệt):  Học vào 14h15 Chủ nhật, khai giảng 03/01

Thầy Mai Anh Hùng (1 Lớp Đại)

  • ĐẠI SỐ học vào 18h15 Thứ 2 ,  khai giảng 04/01

tuyensinh6