Search
14 Tháng mười hai, 2019, 16:07
 • :
 • :

Môn Toán – Lớp 12 – 13 (học kỳ II) 2015 – 2016

Thầy Trung Trinh

 • ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN học vào 14h15 Thứ 2, khai giảng 04/01
 • PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH 18h Thứ 6, khai giảng 08/01
 • PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH  14h15 Thứ 5, khai giảng 14/01
 • PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH học vào 14h15 Thứ 7, khai giảng 02/01
 • ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN 16h Thứ 6, khai giảng 08/01
 • ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN học vào  16h Thứ 5, khai giảng 14/01
 • Lớp (Đặc Biệt) học vào 16h45 đến 19h45 Thứ 3, khai giảng 05/01

Thầy Mai Hùng

 • TÍCH PHÂN học vào 7h45 Chủ nhật, khai giảng 20/12
 • LƯỢNG GIÁC học vào 9h45 Chủ nhật, khai giảng 20/12

Thầy Nguyên

 • Hình Không Gian:
 • 16h15 Thứ 2, khai giảng 11/01
 • Hình Giải Tích Phẳng:
 • 14h15 Thứ 2, khai giảng 11/01
 • Hình Giải Tích trong Không Gian
 • 16h15 Thứ 2, khai giảng 11/01
 • 14h15 Chủ nhật, khai giảng 03/01
 • 18h15 Thứ 5, khai giảng 07/01

monhoa