Search
18 Tháng chín, 2019, 20:46
  • :
  • :

Môn Văn – Lớp 11 (học kỳ II) khóa học 2015 – 2016

Thầy Thanh:

  • Học vào 18h Chủ nhật khai giảng 03/01/2016

Thầy Hưởng: (chọn 1 trong 2 lớp)

  • Lớp 1: Học vào 07h45 Chủ nhật khai giảng 03/01/2016
  • Lớp 2: Học vào 09h45 Chủ nhật khai giảng 03/01/2016

12_BQLF