Search
8 Tháng mười hai, 2019, 00:43
  • :
  • :

Môn Văn – Lớp 12 – 13 Mới (học kỳ II) 2015 – 2016

Thầy Thanh: 2 Lớp Văn;

  • Lớp Văn 1 – 16h (Thứ 2 + Thứ 4) khai giảng 04/01
  • Lớp Văn 2 – 18h (Thứ 2 + Thứ 4) khai giảng 04/01

Chương Trình Văn 11 (ôn thi Đại Học) Học vào 18h Chủ nhật khai giảng tháng 03/01

Thầy Hưởng: 3 Lớp Văn:

  • Lớp Văn 1 – 18h đến 21 (học 2 ca) Thứ 5 khai giảng 07/01
  • Lớp Văn 2 – 14h30 đến 17h30 (học 2 ca) Thứ 7 khai giảng 02/01
  • Lớp Văn 3 – NGHỊ LUẬN XÃ HỘI học vào 20h Thứ 2, khai giảng 04/01
  • Những em chưa nắm vững VĂN 11 (trong Chương Trình thi Đại học) thì học thêm 1 trong 2 lớp sau:
  • Lớp Văn 1 – 7h30 Chủ Nhật khai giảng 03/01
  • Lớp Văn 2 – 9h30 Chủ Nhật khai giảng 03/01

1_SBLL.PNG