Search
23 Tháng bảy, 2018, 15:20
  • :
  • :

Ngành Công an mở thêm lớp đào tạo trình độ ĐH, CĐ

Ngày 11/5, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho phép các cơ sở giáo dục đại học của ngành Công an được mở các lớp đào tạo trình độ ĐH, CĐ tại các Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ đảm bảo đủ điều kiện vật chất, môi trường sư phạm.

Xét đề nghị của Bộ GD-ĐT và Bộ Công an về hoạt động liên kết đào tạo của các Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an nhân dân Thủ tướng đã đồng ý và yêu cầu Bộ GD-ĐT đưa loại hình Trung tâm này vào đối tượng được phép liên kết đào tạo các trình độ ĐH, CĐ trong Dự thảo Luật Giáo dục đại học chuẩn bị trình Quốc hội.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GD-ĐT cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an kiểm tra kỹ thực tế các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và môi trường sư phạm của Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ trước khi cho phép Trung tâm này được liên kết đào tạo trình độ ĐH, CĐ với các cơ sở giáo dục đại học của ngành Công an.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *