Search
26 Tháng năm, 2018, 10:04
  • :
  • :

Nghệ An: 15 trường bị buộc trả lại tiền thu trái quy định

Mới đây, Sở GD-ĐT Nghệ An qua thanh tra đã phát hiện 15 trường học thu tiền trái quy định và buộc phải hoàn trả lại trước ngày 15/3/2014.

tuyensinh8

Để đảm bảo các khoản thu, lập lại trật tự trong chi của các trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An đã ký Văn bản số 149/KL-SGD&ĐT kết luận thanh tra chuyên đề ở các nhà trường, trong đó có việc thực hiện các khoản thu đầu năm học.

Theo đó, Thanh tra Sở GD-ĐT Nghệ An đã thanh tra 79 trường học (trong đó có 23 trường trung học phổ thông, 18 trường trung học cơ sở, 19 trường tiểu học và 19 trường mầm non) của 17/20 huyện, thành phố, thị xã.

Qua thanh tra, nhiều trường công khai đầy đủ các khoản thu, thu đúng quy định; các khoản thu thỏa thuận được thực hiện đúng quy trình; vận động đóng góp xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học đúng với tinh thần tự nguyện và đạt hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, nhiều trường mắc một số sai phạm các khoản thu đầu năm học như: Một số trường tự ý định ra các khoản thu trái quy định (như thu tiền lao động, tiền khuyến học, tiền xây dựng công trình thanh niên,…), đưa ra các khoản thu thỏa thuận phục vụ học sinh nhưng lại không có dự toán cụ thể, thu với số tiền lớn,…

Đặc biệt, việc tự nguyện của phụ huynh học sinh được làm quá hình thức như: không có đơn tự nguyện riêng của từng phụ huynh mà nhà trường lập một bản danh sách theo lớp; có trường không có cả danh sách đăng ký ủng hộ theo lớp mà chỉ thống nhất qua biên bản họp cha mẹ học sinh (THCS Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn); tổ chức vận động theo kiểu cào bằng toàn trường (Tiểu học Sơn Hải, Quỳnh Lưu) hoặc cào bằng theo từng khối lớp (THCS Nguyễn Biểu, Hưng Nguyên; TH Nghĩa Đức và THCS Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn);… Việc quản lý tài chính ở một số trường chưa đúng theo quy định; thu tiền của cha mẹ học sinh nhưng không xuất phiếu thu cho từng người…

Theo kết luận thanh tra, có đến 27/79 (34,18%) trường vi phạm việc thực hiện các khoản thu đầu năm học, trong đó 11 trường có các khoản thu ngoài quy định, 6 trường có các khoản thu vượt mức quy định hoặc vượt quá mức chi thực tế, 3 trường có các khoản thu thỏa thuận ở một số lớp quá cao và 4 trường thực hiện không đúng quy trình, không có kế hoạch.

Để khắc phục các sai phạm nêu trên, ngày 21/2, Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An đã ban hành Quyết định số 209/QĐ-SGDĐT xử lý các kiến nghị về các khoản thu tại Kết luận số 149/KL-SGD&ĐT. Theo đó, 15 trường buộc phải trả lại tiền thu trái quy định, vượt quy định và 3 trường buộc phải chỉ đạo các lớp trả lại tiền thu không đúng cho học sinh, cha mẹ học sinh.

Quyết định cũng nêu rõ: Các cấp quản lý giáo dục phải khẩn trương chỉ đạo các trường tổ chức trả lại các khoản thu sai; kiểm điểm, có hình thức xử lý thích hợp đối với đơn vị vi phạm và có văn bản báo cáo về Sở trước ngày 15/3/2014.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *