Search
20 Tháng bảy, 2018, 16:32
  • :
  • :

Nghệ An: Cơ sở GD không được đặt ra khoản thu ngoài quy định

Để tránh tình trạng lạm thu trong các trường học, Sở GD-ĐT Nghệ An đã ban hành công văn gửi đến chính quyền các huyện, thành thị và các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh yêu cầu tuyệt đối không được đặt ra các khoản thu trái quy định.

Vừa qua, Sở GD-ĐT Nghệ An đã ban hành công văn số 1543/SGD&ĐT-KHTC về việc thực hiện các khoản thu chi đầu năm học 2011-2012 gửi Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, Trưởng Phòng GD-ĐT, Hiệu trưởng các trường THPT và các đơn vị trực thuộc; giám đốc các Trung tâm GDTX.

Theo đó, trong năm học 2011-2012, các cơ sở giáo dục Nghệ An được thu 6 khoản, gồm: học phí, học thêm có tổ chức, tiền trông giữ xe (đối với học sinh cấp phổ thông), quỹ Đoàn, Đội, Hội cha mẹ học sinh, các khoản bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể học sinh và khoản thu vận động xã hội hóa giáo dục.

Đối với khoản thu vận động phụ huynh thực hiện xã hội hóa giáo dục, các cơ sở giáo dục phải thực hiện đúng tinh thần Thông tư 135/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính, Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ, Công văn 6890/BGDĐT-KHTC ban hành ngày 25/5/2008 của Bộ GD-ĐT và Công văn 5133/UBND.VX ngày 12/8/2008 của UBND tỉnh Nghệ An tránh tình trạng đưa ra mức đóng góp cào bằng, ép buộc phụ huynh học sinh tham gia đóng góp xây dựng trường, lớp.

Sở GD-ĐT Nghệ An tuyệt đối không đặt ra các khoản thu trái với các khoản được quy định nêu trên. Các khoản thu và mức thu phải được công khai, nội dung thu ghi rõ ràng, cụ thể và ghi đúng quy định tại các quyết định ban hành.

Theo: Dân trí
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *