Search
18 Tháng bảy, 2018, 14:23
  • :
  • :

Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng, biểu dương thành tích của Hội Khuyến học

Nhân kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Hội Khuyến học VN (02/10/1996- 02/10/2011), Tổng Bí thư BCH TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng, biểu dương thành tích đã đạt được của Hội.
  
Tổng Bí thư BCH TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức thư của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi thân ái gửi đến toàn thể cán bộ, hội viên Hội Khuyến học Việt Nam lời chào nồng nhiệt và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Hiếu học, khuyến học là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, thời nào cũng có những tấm gương tiêu biểu cho tinh thần hiếu học và học tập sáng tạo.

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi tích trăm năm thì phải trồng người”, Đảng và Nhà nước ta luôn hết lòng chăm lo sự nghiệp giáo dục, đã có nhiều chủ trương, chính sách phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo cả trong hệ thống nhà trường, cũng như ngoài xã hội như các phong trào bình dân học vụ; bổ túc văn hóa; học tập thường xuyên và ngày nay là khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập rộng khắp trong cả nước. Nhờ đó, nước ta từ chỗ có trên 90% dân số mù chữ, nay đã trở thành quốc gia cơ bản hoàn thành xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở.

Tôi rất vui mừng được biết 15 năm qua, Hội Khuyến học Việt Nam đã xây dựng và phát triển Hội đến từng địa bàn dân cư, cơ sở; phát triển và sáng tạo nhiều phong trào, mô hình khuyến học, thiết chế giáo dục, khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân, từng gia đình, từng dòng họ, từng cụm dân cư tham gia học tập, đáp ứng yêu cầu học tập của đông đảo các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Đến nay, Hội đã trở thành một tổ chức quần chúng sâu rộng, các hoạt động khuyến học được nhân dân hoanh nghênh, tích cực hưởng ứng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Hội Khuyến học Việt Nam đã đạt được trong 15 năm qua.

Với chức năng “Khuyến học, Khuyến tài, xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập”, Hội cần tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, làm tốt hơn nữa vai trò nòng cốt, đưa phong trào khuyến học đi vào chiều sâu, hiệu quả; phát triển mạnh các hình thức học tập không chính quy cho người lớn, đồng thời tích cực hỗ trợ hoạt động dạy và học trong nhà trường; phối hợp với ngành Giáo dục – Đào tạo thực hiện “Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội và điều kiện cho người dân học tập suốt đời” theo tinh thần Chỉ thị số 11 – CT/TƯ của Bộ Chính trị (khóa X) và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XI của Đảng.

Tôi mong các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở TƯ và địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, đảng viên và nhân dân cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài tích cực hưởng ứng, ủng hộ phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo nước nhà phát triển bền vững, ngang tầm với các nước tiên tiến trên thế giới.

Chúc Hội Khuyến học Việt Nam hoạt động tích cực, hiệu quả hơn nữa, góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

nguon: dantri
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *