Search
23 Tháng ba, 2019, 09:55
  • :
  • :

Nhật Bản vẫn tiếp nhận lưu học sinh Việt Nam sang học

Nhật Bản khẳng định đáp ứng được điều kiện học tập, sinh hoạt đối với các lưu học sinh được cấp học bổng năm 2011 nhưng đến học tại các vùng không bị ảnh hưởng thiên tai và mong muốn đi học đúng kế hoạch, Cục đào tạo với nước ngoài – Bộ GD-ĐT cho biết.

Cũng theo Cục đào tạo với nước ngoài, trong những ngày qua đất nước Nhật Bản phải hứng chịu thiên tai bất ngờ và bị tàn phá nghiêm trọng. Ngay khi được tin về động đất và sóng thần xảy ra tại Nhật Bản, các đơn vị chức năng của Bộ GD-ĐT đã liên hệ Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản là cán bộ do Bộ GD-ĐT cử đi công tác nhiệm kỳ tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, chuyên trách về công tác quản lý lưu học sinh (LHS) để nắm tình hình.
Bên cạnh đó, Cục Đào tạo với nước ngoài đã đồng thời liên lạc email ngay với các LHS do Bộ GD-ĐT cử đi học theo diện học bổng ngân sách nhà nước để hỏi thăm và động viên LHS. Cho đến ngày hôm nay theo thông tin nhận được thì tất cả các LHS đều đang ở nơi an toàn hoặc đã được bố trí ở tạm theo sự thu xếp của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, an toàn về tính mạng và nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan chức năng của Nhật Bản (có vài trường hợp LHS đã tự thu xếp về Việt Nam trong 1-2 ngày gần đây).
Để tránh việc LHS về nước do tâm lý lo ngại, Bộ GD-ĐT cũng đề nghị các gia đình có con em là LSH đang học tập tại Nhật động viên các LHS tại các vùng không bị ảnh hưởng của thiên tai để LHS bình tĩnh, yên tâm ổn định cuộc sống và tiếp tục học tập; trong trường hợp gia đình và LHS đã cân nhắc kỹ lưỡng, đề nghị được về nước vì tình hình nước Nhật nói chung hiện nay đang khó khăn và ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, không đảm bảo điều kiện sinh hoạt và học tập thì LHS trình bày nguyện vọng để các cơ quan chức năng của Nhật Bản, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét và giải quyết cụ thể.

Bộ GD-ĐT cũng cho biết, tùy tình hình thực tế, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản sẽ có kiến nghị với Nhà nước để giải quyết các vấn đề về chủ trương, chính sách liên quan đến cộng đồng người Việt Nam tại Nhật nói chung và LHS Việt Nam đang học tập tại Nhật Bản nói riêng. Do vậy, LHS cần bình tĩnh thực hiện theo ý kiến chỉ đạo và hướng dẫn của Đại sứ quán và các cơ quan chức năng của Nhật Bản.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *