Search
22 Tháng bảy, 2018, 04:52
  • :
  • :

Nhiều ĐH công lập tiếp tục xét tuyển ĐH chính quy

Nhiều ĐH công lập tiếp tục xét tuyển ĐH chính quy – Một số trường ĐH công lập tiếp tục thông báo xét tuyển bổ sung vào các ngành hệ ĐH chính quy kỳ tuyển sinh 2012.

Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM mới ra thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Theo đó, chỉ tiêu và điểm xét tuyển các ngành như sau:

Các ngành bậc ĐH: kỹ thuật điện – điện tử, chuyên ngành điện và tự động tàu thủy, điện công nghiệp: xét tuyển 70 chỉ tiêu, thí sinh thi khối A, điểm thi 14.

Các ngành bậc CĐ: khai thác vận tải, chuyên ngành kinh tế vận tải biển: 100 chỉ tiêu, tuyển thí sinh khối A, điểm thi 12. Trường chỉ nhận bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi. Nhận hồ sơ từ ngày 15/10 đến 25/10/2012.

Trường ĐH Vinh thông báo về xét tuyển bổ sung các ngành đại học chính quy năm 2012. Đối tượng là thí sinh đã tham dự kì thi tuyển sinh vào trường ĐH Vinh và các trường ĐH khác trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT có tổng điểm (kể cả điểm khu vực và điểm ưu tiên nếu có) đạt từ mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung các ngành Kỹ sư nuôi trồng thủy sản, Kỹ sư nông học (Nông nghiệp) và Kinh tế nông nghiệp (mức điểm xét tuyển bổ sung đã công bố trên website của Trường ĐH Vinh). Trường chỉ nhận bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi. Thời gian nhận hồ sơ đến 17h00 ngày 30/10/2012 (trừ ngày thứ 7 và Chủ nhật).

Trường ĐH Văn hóa TP.HCM thông báo xét tuyển bổ sung các ngành trình độ ĐH và CĐ. Thời hạn nhận hồ sơ đến ngày 26/10/2012 (tính theo dấu bưu điện), lệ phí xét tuyển 15000đ/hồ sơ. Trường chỉ nhận bản chính hồ sơ nguyện vọng xét tuyển. Cụ thể như sau:

Đào tạo trình độ đại học:

STT Tên Ngành

ngành

Chỉ tiêu

cần tuyển NV2,3

Khối

 thi

Mức điểm

nhận hồ sơ ĐKXT NV2

       01    Khoa học thư viện D320202 16 C 14.5 điểm
D1 13.5 điểm
       02    Bảo tàng học D320305 10 C 14.5 điểm
D1 13.5 điểm
       03  Văn hoá Dân tộc Thiểu số VN D220112 11

 

C 14.5 điểm
D1 13.5 điểm
Tổng 34    

Đào tạo trình độ Cao đẳng

STT Tên Ngành

ngành

Chỉ tiêu

cần tuyển NV2

Khối

 thi

Mức điểm

nhận hồ sơ ĐKXT NV2

1 Khoa học thư viện C320202 26 C 11.5 điểm
D1 10.5 điểm
2 Bảo tàng học C320305 21 C 11.5 điểm
D1 10.5 điểm
Tổng 47    

ĐH Trà Vinh tiếp tục xét tuyển 175 chỉ tiêu các ngành đào tạo bậc ĐH và CĐ. Đối tượng là các thí sinh có kết quả thi bằng hoặc cao hơn điểm xét tuyển nguyện vọng của trường (không có môn nào bị điểm 0). Thời hạn nhận hồ sơ đến 17h ngày 26/10/2012. Trường chỉ nhận giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường dự thi (bản gốc). Cụ thể:                       

TT Tên ngành
ngành
Khối ĐIỂM TUYỂN
KV1 KV2
– NT
KV2 KV3
1 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (Biểu diễn nhạc cụ truyền thống Khmer Nam Bộ) D210201 C, N 13.0 13.5 14.0 14.5
2 Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam (Văn hoá Khmer Nam Bộ, Văn hoá các dân tộc Tây Nam Bộ) D220112 C 13.0 13.5 14.0 14.5
D1 12.0 12.5 13.0 13.5
3 Kinh tế D310101 A 11.5 12.0 12.5 13.0
D1 12.0 12.5 13.0 13.5
4 Công nghệ thông tin D480201 A, A1 11.5 12.0 12.5 13.0
5 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng D510102 A 11.5 12.0 12.5 13.0
6 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử D510301 A, A1 11.5 12.0 12.5 13.0
7 Thú y (Bác sĩ thú y; Dược thú y) D640101 A 11.5 12.0 12.5 13.0
B 12.5 13.0 13.5 14.0

 Bậc Cao đẳng:

TT Tên ngành
ngành
Khối ĐIỂM TUYỂN
KV1 KV2- NT KV2 KV3  
1 Phát triển nông thôn C620116 A 8.5 9.0 9.5 10.0  
B 9.5 10.0 10.5 11.0  
2 Nuôi trồng thủy sản C620301 A 8.5 9.0 9.5 10.0  
B 9.5 10.0 10.5 11.0  
3. Dược C720401 A 8.5 9.0 9.5 10.0  
B 9.5 10.0 10.5 11.0  

 nguon: dantri
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *