Search
23 Tháng bảy, 2018, 00:09
  • :
  • :

Nhiều trường xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào ĐH, CĐ 2014

Các trường ĐH Cần Thơ, ĐH Cửu Long, ĐH An Giang, ĐH Đồng Tháp cùng có thông báo về việc xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào ĐH, CĐ năm 2014.

Theo đó, Trường ĐH Cần Thơ có thông tin về quy định môn thi chính (môn thi nhân hệ số 2 khi xét tuyển) tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014. Nhà trường cho biết, trong 70 ngành đào tạo bậc ĐH tại Cần Thơ có ngành Luật (A, C, D1, D3) là không quy định môn thi chính.

Các ngành còn lại đều có quy định môn thi chính như: Toán, Ngữ Văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp. Các môn thi chính này được quy định theo từng khối thi.

Như ngành Giáo dục Tiểu học (A, D1) có môn thi chính là Toán; ngành Giáo dục công dân (C) có môn thi chính là Ngữ văn; ngành Sư phạm Vật lý (A, A1) có môn thi chính là Vật lý; ngành Sư phạm Hóa học (A, B) có môn thi chính là Hóa học; ngành Sư phạm Sinh học (B) có môn thi chính là Sinh học; ngành Sư phạm Lịch sử (C) có môn thi chính là Lịch sử; ngành Sư phạm Địa lý (C) có môn thi chính là Địa lý; ngành Ngôn ngữ Anh (D1) có môn thi chính là Tiếng Anh…

Riêng ngành Giáo dục Thể chất (T) có môn thi chính là Năng khiếu. Điểm thi môn Năng khiếu thể dục thể thao của ngành này phải đạt từ 10 trở lên sau khi nhân hệ số 2 mới được xét tuyển.

Trong khi đó, với 8 ngành đào tạo bậc ĐH tại Khu Hòa An (tỉnh Hậu Giang) chỉ có ngành Luật (A, C, D1, D3) không có quy định môn thi chính. Các ngành còn lại đều có quy định môn thi chính theo từng khối thi.

Thí sinh có thể xem các môn thi chính các ngành tại đây.

Thí sinh ĐBSCL dự thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Thí sinh ĐBSCL dự thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013. (Ảnh: Huỳnh Hải)


Trường ĐH Cửu Long
 (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, năm 2014, trường xét tuyển theo 2 hình thức, gồm: Xét tuyển theo hình thức 3 chung (kỳ thi do Bộ GD-ĐT tổ chức) không quy định môn thi chính, tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào là các mức điểm xét tuyển cơ bản (tổng điểm 3 môn không nhân hệ số cho từng khối thi) và lấy 70% chỉ tiêu.

Xét học bạ 3 năm THPT và có tính môn chính nhân hệ số cho một số ngành học và lấy 30% chỉ tiêu.

Môn chính của một số ngành như sau:

STT Tên ngành Khối Môn chính nhân hệ số 2
1 Công nghệ kỹ thuật điện- điện tử (Đại học) A, A1 Toán
2 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A, A1 Toán
3 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A, A1, V Toán
4 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A, A1, V Toán
5 Công nghệ sinh học A, A1, B Toán, Sinh
6 Ngôn ngữ Anh A1, D1 Tiếng Anh
7 Đông Phương học A1, D1, C Toán, Tiếng Anh, Văn
8 Kinh doanh thương mại A, A1, D1 Toán, Tiếng Anh
9 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Cao đẳng) A, A1, V Toán
10 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông A, A1 Toán
11 Tài chính ngân hàng A, A1, D1 Toán, Tiếng Anh
12 Tiếng Anh A1, D1, Tiếng Anh

Năm 2014, Trường ĐH Cửu Long dự kiến tuyển 1.700 chỉ tiêu; trong đó 1.400 chỉ tiêu cho các ngành đào tạo bậc ĐH và 300 chỉ tiêu cho các ngành đào tạo bậc CĐ.

Trường ĐH An Giang có thông báo về việc xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào ĐH, CĐ năm 2014. Cụ thể, các ngành tuyển sinh quy định môn thi chính ở bậc ĐH có Sư phạm Tiếng Anh (môn chính nhân hệ số 2: Tiếng Anh), Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh); Bậc CĐ có Sư phạm Tiếng Anh (Tiếng Anh), Giáo dục Thể chất (Năng khiếu).

Nguyên tắc xác định điểm chuẩn xét tuyển trong trường hợp có môn thi chính là giá trị trung bình của điểm chuẩn xét tuyển có tính đến hệ số của môn chính không được thấp hơn giá trị trung bình của mức điểm xét tuyển cơ bản vào ĐH hoặc CĐ đã được Bộ GD-ĐT công bố và trường đã lựa chọn (các điểm trung bình này được làm tròn với 2 số lẻ).

Còn các ngành tuyển sinh còn lại không quy định môn thi chính, tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào là các mức điểm xét tuyển cơ bản (tổng điểm 3 môn thi không nhân hệ số) cho từng khối thi. Nguyên tắc xác định điểm chuẩn xét tuyển không thấp hơn mức điểm xét tuyển vào ĐH, CĐ mà Bộ GD-ĐT công bố.

Trường ĐH Đồng Tháp cũng công bố các ngành có môn thi chính ở bậc ĐH và CĐ trong kỳ thi tuyển sinh năm 2014. Cụ thể, bậc ĐH có ngành Sư phạm Tiếng Anh (D1, môn thi chính nhân hệ số 2: Tiếng Anh), Ngôn ngữ Anh (D1, Tiếng Anh) và Giáo dục Thể chất (T, Năng khiếu TDTT). Ở bậc CĐ có ngành Tiếng Anh (D1, Tiếng Anh), Giáo dục Thể chất (T, Năng khiếu TDTT).