Search
16 Tháng bảy, 2018, 14:32
  • :
  • :

Nhiều ưu đãi cho sinh viên ngành nghệ thuật truyền thống

Bộ Văn hóa thể thao và du lịch công bố dự thảo về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa – nghệ thuật.

Theo dự thảo này, giảm 70% học phí đối với học sinh, sinh viên học ngành tuồng, chèo, cải lương, nhã nhạc cung đình, xiếc, múa, nhạc công kịch hát dân tộc, nhạc công truyền thống Huế, đờn ca tài tử Nam bộ, diễn viên sân khấu kịch hát, nghệ thuật biểu diễn dân ca, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật bài chòi, biểu diễn nhạc cụ truyền thống.

Mức 40% suất học bổng khuyến khích toàn phần/tháng áp dụng đối với học sinh, sinh viên các ngành: tuồng, chèo, cải lương, nhã nhạc cung đình, xiếc, thanh nhạc, nhạc hơi và múa, nhạc công kịch hát dân tộc, nhạc công truyền thống Huế, đờn ca tài tử Nam bộ, diễn viên sân khấu kịch hát, nghệ thuật biểu diễn dân ca, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật Bài Chòi.

Mức 30% suất học bổng khuyến khích toàn phần/tháng áp dụng đối với học sinh, sinh viên ngành quay phim, mỹ thuật.

Mức 20% suất học bổng khuyến khích toàn phần/tháng áp dụng đối với học sinh, sinh viên các ngành thuộc lĩnh vực nhạc dây, nhạc gõ và các ngành khác của điện ảnh (trừ ngành quay phim).

Ngoài ra, học sinh, sinh viên các ngành: tuồng, chèo, cải lương, nhã nhạc cung đình, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật bài chòi, xiếc, múa và mỹ thuật được trang bị 1 bộ quần áo vải cho múa dân gian, 1 bộ quần áo thun cho múa ba lê; 4 đôi giày ba lê mềm và 4 đôi giày ba lê cứng; 1 đôi bốt tính cách (để tập múa cổ điển trong 4 năm); 9 đôi tất.

Học sinh, sinh viên ngành xiếc được trang bị 1 bộ quần áo thun dài; 1 bộ quần áo thun ngắn; 2 đôi giày vải; 1 đôi giầy da cao cổ để tập nhào lộn và 4 đôi tất.

Học sinh, sinh viên ngành tuồng, chèo, cải lương, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật bài chòi được trang bị 1 bộ quần áo tập; 1 đôi giày vải; 2 đôi tất.

Học sinh, sinh viên ngành mỹ thuật được 1 quần yếm; 2 đôi găng tay cho học sinh điêu khắc, đồ hoạ và 2 khẩu trang cho sinh viên điêu khắc, đồ hoạ.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *