Search
22 Tháng bảy, 2018, 04:51
  • :
  • :

Quảng Bình: Quy định mới về mức thu, quản lý và sử dụng tiền dạy thêm, học thêm

Quảng Bình: Quy định mới về mức thu, quản lý và sử dụng tiền dạy thêm, học thêm – UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành quyết định số 30/2012/QĐ-UBND quy định mới về việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, mức thu tiền học thêm như sau: Đối với học thêm trong nhà trường, mức thu này do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với nhà trường, song phải phù hợp với hoàn cảnh kinh tế của địa phương và được công khai trong hội nghị công nhân viên chức và hội nghị Ban đại diện phụ huynh học sinh.

Tiền học thêm do nhà trường tổ chức thu, chi và công khai thanh, quyết toán tiền học thêm thông qua bộ phận tài vụ của nhà trường. Giáo viên dạy thêm không trực tiếp thu, chi tiền học thêm.

Đối với học thêm ngoài nhà trường: Mức thu tiền học thêm do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm. Tuy nhiên, mức thu tiền học thêm để chi trả cho 1 tiết dạy thêm không được vượt quá mức quy định đối với học thêm trong Nhà trường nói trên. Tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm thực hiện các quy định hiện hành về quản lý tài chính đối với tiền học thêm.

Cụ thể, mức thu tối đa được quy định như sau: cấp THPT không quá 150.000 đồng (đối với các cơ sở giáo dục ở đồng bằng) và 120.000 đồng (đối với các cơ sở giáo dục ở miền núi); cấp THCS không quá 100.000 đồng (đối với các cơ sở giáo dục ở ở đồng bằng) và 70.000 đồng (đối với các cơ sở giáo dục ở miền núi) để chi trả cho 1 tiết dạy thêm.

Về việc quản lý và sử dụng tiền học thêm, được quy định như sau: đối với lớp dạy thêm trong nhà trường, chi 75% số tiền thu được cho người trực tiếp giảng dạy; chi 10% cho công tác quản lý (trong đó: chi quản lý tại đơn vị 5%, chi quản lý của cơ quan cấp giấy phép 5%); chi 15% cho bổ sung kinh phí của đơn vị để mua sắm, sửa chữa tài sản, chi trả tiền điện, nước, phục vụ.

Đối với lớp dạy thêm ngoài nhà trường, tổ chức và cá nhân mở lớp dạy thêm, học thêm được chi 85% số tiền thu được để tự trang trải các khoản chi liên quan. 15% số tiền còn lại chi cho công tác quản lý. Trong đó: chi 5% cho công tác quản lý của cá nhân hay tập thể tổ chức dạy thêm, học thêm (có thể là đơn vị công tác của giáo viên hoặc tổ chức khác); chi 3% cho công tác quản lý của cơ quan cấp giấy phép; chi 7% cho công tác quản lý của xã, phường, thị trấn.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 3/11/2012.
nguon: dantriLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *