Search
16 Tháng bảy, 2018, 14:00
  • :
  • :

Quảng Nam: Yêu cầu tổ chức tốt các kỳ thi tuyển sinh 2012

(Luyện thi Thăng Long)-Để kỳ thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT năm học 2011-2012 và tuyển sinh vào lớp 6, lớp 9, lớp 10 năm học 2012-2013 đảm bảo an toàn, UBND tỉnh Quảng Nam vừa có chỉ thị yêu cầu các Sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt quy chế Bộ GD-ĐT đề ra.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu ngành giáo dục và đào tạo – cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp và tuyển sinh của tỉnh năm 2012 xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức các kỳ thi, tuyển sinh, tổ chức tốt các hội đồng coi thi, hội đồng chấm thi, thực hiện nghiêm túc qui trình ra đề thi, in sao, bảo mật đề thi; xây dựng và thực hiện tốt phương án tuyển sinh vào các trường phổ thông, đặc biệt là lớp 10 công lập theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT.

Chỉ đạo các trường tập trung thực hiện tốt việc ôn tập cho học sinh, lưu ý có biện pháp ôn tập tích cực nhằm nâng cao chất lượng học tập đối với học sinh yếu, học sinh con em gia đình chính sách.

Tuyên truyền rộng rãi Quy chế thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT, quy chế tuyển sinh THPT của Bộ GD-ĐT, phương án tổ chức các kỳ thi và tuyển sinh của tỉnh để cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh, nhân dân biết thực hiện và giám sát.

Phối hợp với UBND các huyện, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị coi thi, chấm thi, nhất là cơ sở vật chất phục vụ thi, phương án bảo vệ an toàn kỳ thi, việc ăn ở, đi lại của thí sinh và người làm công tác thi; phát hiện, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện tiêu cực và xử lý kiên quyết trường hợp vi phạm trong kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh.

Ngoài ra, các ngành chức năng thực hiện tốt kế hoạch thi tốt nghiệp, tuyển sinh, đề xuất phương án bố trí lực lượng Công an, quân sự, y tế, bưu điện, điện lực phù hợp để phục vụ tốt kỳ thi.

Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin cho các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm cho mọi người nắm vững mục đích, yêu cầu và các quy định về kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh. Cử cán bộ có trách nhiệm trực cơ quan thường xuyên trước, trong và sau kỳ thi để xử lý các vấn đề đột xuất.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về công tác thi tốt nghiệp và tuyển sinh trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời.

nguon: dantri
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *