Search
20 Tháng bảy, 2019, 02:24
  • :
  • :

Quy định mới về mức thu lệ phí tuyến sinh

Bộ Tài chính, Bộ GD&ĐT vừa ban hành thông tư liên tịch quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyến (lệ phí tuyến sinh).
ungvien

Theo đó, thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia với mục đích sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào các trường trung cấp, cao đẳng và đại học phải nộp phí dự thi: 35.000 đồng/môn thi; dự tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ.

Thí sinh thuộc diện xét tuyển hoặc tuyển thẳng vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nộp phí 30.000 đồng/hồ sơ.

Thí sinh đăng ký tuyển sinh vào các ngành năng khiếu hoặc vào các trường tuyển sinh riêng, mức lệ phí như sau:

Đăng ký vào trường tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ.

Đăng ký vào trường tuyển sinh bằng phương thức thi tuyển đối với các môn văn hóa chuyên ngành: 35.000 đồng/môn thi; đối với các môn năng khiếu: 300.000 đồng/hồ sơ (bao gồm tất cả các môn năng khiếu).

Thí sinh đăng ký sơ tuyển vào các trường khối quốc phòng, an ninh, ngoài phí dự thi, dự tuyển còn phải nộp 50.000 đồng/hồ sơ khi đăng ký sơ tuyển.

Thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ: Đăng ký dự thi: 60.000 đồng/thí sinh/hồ sơ; dự thi thạc sỹ: 120.000 đồng/môn thi; dự tuyển nghiên cứu sinh: 200.000/thí sinh/hồ sơ.

Thí sinh đăng ký dự tuyển đi đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước nộp phí dự tuyển 200.000 đồng/thí sinh/hồ sơ.

Cơ quan, đon vị trực tiếp tham gia công tác tuyển sinh có trách nhiệm niêm yết công khai mức thu phí dự thi, dự tuyển tại nơi thu phí và thực hiện thu phí theo đúng mức thu quy định. Khi thu phí dự thi, dự tuyển phải cấp cho người nộp tiền biên lai thu phí theo quy định của Bộ Tài chính.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/5/2015.