Search
24 Tháng năm, 2018, 10:21
  • :
  • :

Sẽ có 64 trường ĐH, CĐ được tuyển sinh riêng?

Thông tin từ Bộ GD-ĐT cho biết, hiện nay có 64 trường đại học, cao đẳng gửi đề án tự chủ tuyển sinh về Bộ. Trong tuần này, Bộ sẽ công bố các đề án phù hợp với quy chế để các trường triển khai thực hiện.

Thí sinh đang chờ đợi những trường ĐH, CĐ nào được phép tuyển sinh riêng
Thí sinh đang chờ đợi những trường ĐH, CĐ nào được phép tuyển sinh riêng.

 

Công khai kết quả tuyển sinh riêng

Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ 2014 vừa được ban hành, trong tuần này, Bộ GD-ĐT sẽ công bố danh sách các trường được phép tuyển sinh riêng. Hiện nay, có 64 trường đại học, cao đẳng gửi đề án tự chủ tuyển sinh về Bộ.

Sau khi có đề án tuyển sinh riêng theo quy định, Bộ yêu cầu, trách nhiệm của các trường tổ chức tuyển sinh riêng: Không để phát sinh hiện tượng các tổ chức và cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo của nhà trường tổ chức luyện thi.

Tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh, không để phát sinh tiêu cực, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tốt công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo kỳ thi (nếu có) diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Đồng thời, công bố rộng rãi phương thức tuyển sinh của nhà trường để thí sinh, phụ huynh và xã hội giám sát. Công khai kết quả tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của trường và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

 

Kết quả tuyển sinh riêng không được xét tuyển sang trường khác

Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy được sửa đổi, bổ sung, các trường tổ chức tuyển sinh riêng thực hiện quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh theo quy định. Đồng thời, xây dựng Đề án tự chủ tuyển sinh có nội dung quy. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các khâu: ra đề thi, tổ chức thi, chấm thi (nếu có); xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển; giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến tuyển sinh.

Kết quả thi của thí sinh thi vào trường tổ chức tuyển sinh riêng chỉ có giá trị xét tuyển vào trường đó, không có giá trị xét tuyển sang trường khác;

Các trường tổ chức tuyển sinh riêng có thể kết hợp xét tuyển những thí sinh dự thi kỳ thi chung có kết quả thi đáp ứng các tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD-ĐT quy định; Các trường có thể tổ chức tuyển sinh riêng từng phần cho một số khoa, ngành.

Đối với các trường tổ chức tuyển sinh theo kỳ thi chung: Bộ GD-ĐT tạo tổ chức biên soạn đề thi tuyển sinh dùng chung cho các trường; Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học và trường cao sử dụng đề thi chung của Bộ GD-ĐT chịu trách nhiệm tổ chức sao in, đóng gói đề thi (nếu được Bộ GD-ĐT giao nhiệm vụ), bảo quản, phân phối, sử dụng đề thi; tổ chức kỳ thi; chấm thi và phúc khảo; xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển.

Đối với các trường tuyển sinh ngành năng khiếu: các môn văn hoá thi theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT; các môn năng khiếu do các trường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các khâu: ra đề thi và chấm thi.

Các trường không tổ chức thi tuyển sinh được sử dụng kết quả thi tuyển sinh theo đề thi chung của thí sinh cùng khối thi, trong vùng tuyển quy định của trường để xét tuyển. Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển.

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *