Search
22 Tháng bảy, 2018, 04:54
  • :
  • :

Sóc Trăng: Hủy bỏ kết quả xét nâng lương trước thời hạn với 2 GV

(Luyện thi Thăng Long)-UBND tỉnh Sóc Trăng vừa quyết định thu hồi và hủy bỏ kết quả xét nâng lương trước thời hạn đối với 2 viên chức là ông Kha Vĩnh Huy và bà Dương Thị Mỹ Hải (Trường THPT Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) do việc nâng lương này chưa đúng theo quy định pháp luật.
Đó là diễn biến mới nhất liên quan đến khiếu nại của cô Nguyễn Bạch Nhạn, giáo viên Trường THPT Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) đối với ông Đặng Thanh Phong, hiệu trưởng trường này, trong việc vi phạm qui chế dân chủ khi không nâng lương trước thời hạn cho cô dù cô đủ tiêu chuẩn theo quy định. Ngày 3/4, Sở GD-ĐT Sóc Trăng đã công bố quyết định số 05/QĐKN-CTUBND giải quyết khiếu nại của cô Nguyễn Bạch Nhạn do ông Trần Thành Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng ký ngày 26/3/2012.

Theo nội dung quyết định, UBND tỉnh Sóc Trăng đã kết luận: Việc Chi bộ Trường THPT Mỹ Xuyên đề nghị xét nâng lương trước thời hạn đối với 2 giáo viên là ông Kha Vĩnh Huy và bà Dương Thị Mỹ Hải là chưa phù hợp với quy định của Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 và Công văn số 1965/BNV-TL ngày 2/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn việc nâng lương trước thời hạn theo thành tích xuất sắc; vì khi xét chọn Trường THPT Mỹ Xuyên không thành lập hội đồng để lựa chọn (…) mà chỉ bình chọn thông qua cuộc họp chi bộ và hội nghị cán bộ công chức.

Mặt khác, văn bản quy định xét nâng lương trước thời hạn (ký ngày 17/10/2010 – PV) nhưng đến ngày 9/9/2011 mới triển khai cho tập thể nhà trường biết trong khi việc đề nghị chọn 2 giáo viên đạt thành tích xuất sắc để nâng lương lại diễn ra trước khi có văn bản quy định này. Như vậy, thời điểm Chi bộ Trường THPT Mỹ Xuyên xét chọn 2 giáo viên để nâng lương trước thời hạn là không có căn cứ bởi thực tế chưa có tiêu chí chính thức nên không đủ cơ sở để xác định ông Huy và bà Hải đạt thành tích xuất sắc theo ghi nhận tại biên bản cuộc họp.
 

Quyết định số 05/QĐKN-CTUBND của UBND tỉnh Sóc Trăng về giải quyết khiếu nại của cô Nguyễn Bạch Nhạn.
Quyết định của UBND tỉnh Sóc Trăng cũng kết luận: Việc nâng lương trước thời hạn của Giám đốc Sở GD-ĐT Sóc Trăng đối với 02 viên chức là ông Kha Vĩnh Huy và bà Dương Thị Mỹ Hải là chưa đúng theo quy định của pháp luật. Do đó, Quyết định số 2282/QĐ-SGDĐT ngày 2/12/2011 của Giám đốc Sở GD-ĐT Sóc Trăng là chưa đúng theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Sóc Trăng đã Quyết định: “Giám đốc Sở GD-ĐT Sóc Trăng thu hồi Quyết định 2282/QĐ-SGDĐT ngày 2/12/2011 của Giám đốc Sở GD-ĐT về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Bạch Nhạn; Chỉ đạo bộ phận chuyên môn thu hồi và hủy bỏ kết quả xét nâng lương trước thời hạn đối với 2 viên chức là ông Kha Vĩnh Huy và bà Dương Thị Mỹ Hải”.

Theo nhiều GV Trường THPT Mỹ Xuyên, Quyết định của UBND tỉnh Sóc Trăng đã cơ bản giải quyết được sự lo lắng của các GV trường này bởi Hiệu trưởng Đặng Thanh Phong đã tùy tiện làm sai, vi phạm quy chế dân chủ nhưng cá nhân hiệu trưởng Phong và Giám đốc Sở GD-ĐT không thẳng thắn thừa nhận sai mà cố tình né tránh sự thật ngay từ đầu để vụ việc kéo dài, phức tạp, gây bất bình trong đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường.

Tuy nhiên, theo nội dung quyết định của UBND tỉnh Sóc Trăng, hiệu trưởng Phong sai khi đề nghị nâng lương trước thời hạn không đúng cho 2 GV, Giám đốc sở cũng sai khi ký quyết định bác đơn khiếu nại của cô Nguyễn Bạch Nhạn, nhưng quyết định số 05/QĐKN-CTUBND không đề cập gì đến sai phạm của hiệu trưởng Phong.

nguon: dantri
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *