Tag: ,

Lớp học miền núi có 100% HS đỗ ĐH, CĐ 2012

(Luyện thi Thăng Long) – Thầy Nguyễn Công Lương – giáo viên chủ nhiệm lớp 12B Trường THPT Thanh Chương I...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long