Search
18 Tháng một, 2019, 17:29
  • :
  • :

Tag: ,

Lớp học miền núi có 100% HS đỗ ĐH, CĐ 2012

(Luyện thi Thăng Long) – Thầy Nguyễn Công Lương – giáo viên chủ nhiệm lớp 12B Trường THPT Thanh Chương I...