Tag: , , , , , , , ,

Hướng nghiệp Á Âu – Cái tâm trong đào tạo nghề ‘bếp’

Hướng Nghiệp Á Âu ra đời với chữ tâm được định hình làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động đào tạo của...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long