Search
19 Tháng mười, 2018, 08:19
  • :
  • :

Tag: ,

Á khoa ĐH FPT: chia sẻ về chiến lược học như xây cao ốc trong trời “sốt giá”.

(Luyện thi Đại học Thăng Long)-Với Nguyễn Công Danh – Á khoa tốt nghiệp của ĐH FPT năm 2011, việc giành...