Tag: , , , , , , , , , ,

Giám đốc CNTT và triết lý quản lý đột phá

Yêu CNTT và muốn gắn bó với CNTT, nhưng đồng chủ tịch cộng đồng Agile Vietnam – giám đốc điều hành...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long